Energi Norge

Innhold

Våre ansatte

Ansatte
50 ansatte funnet med valgt filtrering.

Einar Westre

Direktør

Jobber med: Ansvarlig for temadager, konferanser, publikasjoner og forksningsprosjketer innen drift og vedlikehold av strømnett, spennings- og leveringskvalitet samt KILE.

Hanne Wahlquist

Markedsansvarlig

Jobber med: Markedsføring for Energi Norge AS sine kurs- og konferanser, publikasjoner og FoU. Prosjektleder for HMS-konferansen.

Mariam Elvira Yari-Åseli

Business Controller

Jobber med: Økonomistyring som rapportering, budsjettering og prognostisering samt kontinuerlig forbedring av interne prosesser og rutiner.

Ingvar Solberg

Næringspolitisk rådgiver

Jobber med: Næringspolitiske saker innen fagfeltet skatt og økonomi samt konsesjonsbaserte ordninger.