Energi Norge

Innhold

Våre ansatte

Ansatte
50 ansatte funnet med valgt filtrering.

Hanne Wahlquist

I permisjon

Jobber med: Ansvar for praktiske detaljer for kurs og konferanser. Prosjektleder for HMS-konferansen og DLE-konferansen. Jobber i markedsteamet.

Hanne Lindborg

I permisjon

Jobber med: Leder administrasjon og økonomi avdelingen i Energi Norge og er ansvarlig for økonomi, finans, HR- og organisasjon samt IKT.

Les mer

Mariam Elvira Yari-Åseli

Business Controller

Jobber med: Økonomistyring som rapportering, budsjettering og prognostisering samt kontinuerlig forbedring av interne prosesser og rutiner.

Ingvar Solberg

Næringspolitisk rådgiver

Jobber med: Næringspolitiske saker innen fagfeltet skatt og økonomi samt konsesjonsbaserte ordninger.

Kristin Reitan

HMS-rådgiver

Jobber med: Ansvar for rådgivning for Helse miljø- og sikkerhet (HMS) og Inkluderende arbeidsliv (IA) for kraftnæringen.