Energi Norge

Innhold

Administrasjon og arrangement

Administrasjon og arrangement
Ansatte i administrasjon og arrangement

Camilla M. Granheim

Rådgiver

Jobber med: Koordinerer medlemskap i Energi Norge samt arkiv og administrativt arbeid i stab. Jobber 50 prosent for administrasjonsavdelingen.

Mimi Hermansen

Prosjektleder

Jobber med: Ansvar for praktiske detaljer for kurs og konferanser. Prosjektleder for PTK (Produksjonsteknisk konferanse) og Nettkonferansen.

Siri Mjøsund

Markedsansvarlig

Jobber med: Markedsføring for Energi Norge AS sine kurs- og konferanser, publikasjoner og FoU.

Hanne Wahlquist

Prosjektleder

Jobber med: Ansvar for praktiske detaljer for kurs og konferanser. Prosjektleder for HMS-konferansen og DLE-konferansen. Jobber i markedsteamet.

Mariam Elvira Yari-Åseli

Business Controller

Jobber med: I permisjon. Økonomistyring som rapportering, budsjettering og prognostisering samt kontinuerlig forbedring av interne prosesser og rutiner.