Ståle Borgersen

Direktør arbeidsliv

Arbeidsliv og entreprenør

Leder for arbeidsliv og entreprenør i Energi Norge.

Ståle Borgersen (1960) begynte i Energi Norge i mai 2001 og har svært god kunnskap om bedrifter i kraftnæringen, fisjoner og fusjoner og arbeidrettslig forhold. Han er forhandlingsleder i tariffoppgjøret for avtale 330-Energioverenskomsten der EL og IT Forbundet er motpart. Borgersen hjelper våre medlemmer med tvistesaker og er en god sparringspartner innen HR.

Han har tidligere vært advokat i Norsk Industri (TBL) og Abelia (KFL), og advokatfullmektig / advokat i Virke (HSH), samt konsulent i Arbeidstilsynet. 

Linkedin