Fornybar og miljø

Fornybar og miljø
9 ansatte funnet med valgt filtrering.

Eivind Heløe

Direktør

Jobber med: Leder Energi Norges avdeling Fornybar og miljø.

Les mer

Brynhild Totland

Kompetanse og FoU rådgiver

Jobber med: Næringspolitiske saker innen kompetanse, utdanning og forskningspolitikk.

Einar Jones-Kobro

Rådgiver

Jobber med: Ansvarlig for en portefølje av kurs og temadager innen maskin- og elektroteknisk utstyr i vannkraftproduksjonsanlegg, mekaniske konstruksjoner i vannveien, samt drift og vedlikehold.

Les mer

Ingvar Solberg

Næringspolitisk rådgiver

Jobber med: Næringspolitiske saker innen fagfeltet skatt og økonomi samt konsesjonsbaserte ordninger.

Jon Erling Fonneløp

Næringspolitisk rådgiver

Jobber med: Jon Erling jobber med energibruk, energisystemintegrasjon og samspill mellom energibærerne kraft og varme. Han har hovedansvar for Energi Norges fjernvarmemedlemmer og koordinerer aktiviteter innen solenergi og hydrogen. Sitter i Standard Norges komite for bygningers energiytelse – NS/K034.

Les mer

Magne Fauli

Næringspolitisk rådgiver

Jobber med: Næringspolitiske saker innen fagfeltet fornybar produksjon som vann og vind.

Solgun Furnes

Rådgiver

Jobber med: Solgun jobber med næringspolitiske saker innen vindkraft til lands og til havs og koordinerer dette arbeidet.

Les mer

Vegard Pettersen

Næringspolitisk rådgiver

Jobber med: Næringspolitiske saker innen fagfeltet vassdragsmiljø og vannressurser.

Anne Marit Håstein Ruud

Rådgiver

Jobber med: Anne Marit er ansvarlig for en portefølje av kurs og temadager innen hydrologi, vassdragsteknikk og damsikkerhet. Kursene damsikkerhet I og III er en del av hennes portefølje.

Les mer