Fornybar og miljø

Fornybar og miljø
10 ansatte funnet med valgt filtrering.

Eivind Heløe

Direktør

Jobber med: Leder Energi Norges avdeling Fornybar og miljø.

Les mer

Brynhild Totland

Kompetanse og FoU rådgiver

Jobber med: Næringspolitiske saker innen kompetanse, utdanning og forskningspolitikk.

Ingvar Solberg

Næringspolitisk rådgiver

Jobber med: Næringspolitiske saker innen fagfeltet skatt og økonomi samt konsesjonsbaserte ordninger.

Profilbilde Jon Evang.

Jobber med: Ansvarlig for Energi Norges arbeid med havvind.

Les mer

Jon Erling Fonneløp

Næringspolitisk rådgiver

Jobber med: Jon Erling jobber med energibruk, energisystemintegrasjon og samspill mellom energibærerne kraft og varme.

Les mer

Profilbilde av Jonas Tveit Hinna

Jonas Tveit Hinna

Kompetanserådgiver

Jobber med: Jonas er ansvarlig for kurs, konferanser og temadager tilknyttet vannkraftrelatert maskin- og elkraftteknikk. Han jobber også med FoU-prosjekter og publikasjoner innen samme fagfelt.

Les mer

Magne Fauli

Næringspolitisk rådgiver

Jobber med: Næringspolitiske saker innen fagfeltet fornybar produksjon som vann og vind.

Solgun Furnes

Rådgiver

Jobber med: Solgun jobber med næringspolitiske saker innen vindkraft til lands og til havs og koordinerer dette arbeidet.

Les mer

Vegard Pettersen

Næringspolitisk rådgiver

Jobber med: Vegard jobber med næringspolitiske saker innen områdene bærekraft, miljø og konsesjoner.

Les mer

Anne Marit Håstein Ruud

Rådgiver

Jobber med: Anne Marit er ansvarlig for en portefølje av kurs og temadager innen hydrologi, vassdragsteknikk og damsikkerhet. Kursene damsikkerhet I og III er en del av hennes portefølje.

Les mer