Anne Marit Håstein Ruud

Rådgiver

Energi Norge AS

Anne Marit er ansvarlig for en portefølje av kurs og temadager innen hydrologi, vassdragsteknikk og damsikkerhet. Kursene damsikkerhet I og III er en del av hennes portefølje.

Blant forskningsprosjekter er hun involvert i HydroCen og jobber aktivt med DSHP-Damsikkerhet i et Helhetlig Perspektiv.

Anne Marit er aktiv i programkomiteen til PTK og leder programkomiteene for Vassdragsteknisk forum, Instrumentering i Vassdrag og Kraftverkshydrologi og Miljøforhold. Hun er også styreleder i NNCOLD Den norske damkomiteen.

Tidligere stillinger og verv

Anne Marit har 30 års erfaring fra damsikkerhetsarbeid i Statkraft Energi.  

Utdannelse

Sivilingeniør Bygg fra NTNU.