Einar Jones-Kobro

Rådgiver

Fornybar og miljø

Ansvarlig for en portefølje av kurs og temadager innen maskin- og elektroteknisk utstyr i vannkraftproduksjonsanlegg, mekaniske konstruksjoner i vannveien, samt drift og vedlikehold.

Han har også ansvar for en rekke publikasjoner, blant andre Tilstandskontrollhåndbøkene, KOLEMO/KOLEMINI, Malingsspesifikasjonen og Veileder til Maskinforskriften. Blant forskningsprosjekter er han involvert i HydroCen, og var prosjektleder den siste perioden av MonitorX. Einar er aktiv i programkomiteen til PTK, og leder programkomiteene for Generatorforum, Maskinteknisk Forum, og Brukermøte Kontrollanlegg. Er medlem i Board of Directors, International Centre of Hydropower. 

Tidligere stillinger og verv

Styreleder i Vassdragsteknisk Forum (2020)
Måle- og analysespesialist hos Maskinavdelingen i Norconsult fra 2010 til 2018.

Utdannelse

Einar Jones-Kobro er sivilingeniør fra Vannkraftlaboratoriet på NTNU (2006), med PhD fra samme sted (2010). Tema for masteroppgave og doktorgraden var målinger av dynamisk trykk i høytrykks Francisturbiner.