Jon Erling Fonneløp

Næringspolitisk rådgiver

Fornybar og miljø

Jon Erling jobber med energibruk, energisystemintegrasjon og samspill mellom energibærerne kraft og varme.

Han har hovedansvar for Energi Norges fjernvarmemedlemmer og koordinerer aktiviteter innen solenergi og hydrogen.

Sitter i Standard Norges komite for bygningers energiytelse – NS/K034.

Tidligere stillinger og verv

Jon Erling jobbet i Energiavdelingen NVE fra 2012 til 2019, med elsertifikatordningen, energibruk og nye teknologier, herunder varmepumper, solenergi og hydrogen. Han var norsk delegat til IEAs arbeidsgruppe for varmepumper. Jon Erling var prosjektleder for NVEs Energidager i 2014-15 og 2017-19 og var i 2018-19 engasjert for NVEs internasjonale arbeid i Georgia med utarbeidelse av lovgiving for fornybar energi. Han har også hospitert i NVEs kommunikasjonsstab

I 2021 var han prosjektleder for Vinterkonferansen til Energi Norge.

Utdannelse

Jon Erling er utdannet realist fra Universitetet i Oslo med en doktorgrad (PhD) i fysikk (2012). Hovedfag og doktorgrad ble utført ved IFE innen materialstudier for hydrogenlagring.