Solgun Furnes

Rådgiver

Energi Norge AS

Solgun jobber med næringspolitiske saker innen vindkraft til lands og til havs og koordinerer dette arbeidet.

Hun har ansvar for Fagforum Vindkraft og Fagforum Havvind. Hun sitter i styret for Vindforsk siden 2009. Hun er involvert i flere forskningsprosjekter, blant annet forskningsprogrammet NorthWind. Hun er ansvarlig for prosjektet Sumvirkninger av miljørestriksjoner, og deltar i flere IKT-sikkerhetsrelaterte prosjekter.

Solgun har også ansvaret for PTK (Produskjonsteknisk konferanse) siden 2019. Hun har videre en kursportefølje innen ny fornybar energi og administrative fag, blant annet IKT-sikkerhet og ansvaret for Inn-i kurspakken.

Solgun er også nestleder i Kraftkvinnene.

Solgun har jobbet i fornybarnæringen i nærmere 20 år. Før det jobbet hun som management consultant i ulike konsulentfirma med strategi og prosessforbedringer innen forskjellige bransjer. I studietiden jobbet hun med IT og fysikk, blant annet som systemadministrator ved Institut for matematikk og statistikk ved NHH og som instituttassistent ved avdeling fysikk og matematikk, NTH.