Vegard Pettersen

Næringspolitisk rådgiver

Fornybar og miljø

Vegard jobber med næringspolitiske saker innen områdene bærekraft, miljø og konsesjoner.

Han har ansvar for Fagforum Vannkraft, Fagforum vassdrag og miljø, og er sekretær for Utvalg for produksjon, energi og klimapolitikk. Vegard leder Energi Norges bærekraftsprosjekt, som har fokus på miljø og klima. Han er også involvert i forskningsprogrammet HydroCen og i forskningsprosjektene FishPath, Sumvirkninger av miljørestriksjoner og SamVann.

Tidligere stillinger og verv

Vegard har 25 års erfaring fra fornybarnæringen, de siste 15 årene i Statkraft. Før det jobbet han som konsulent og i NVE.

Han har særlig jobbet med vilkårsrevisjoner og ulike miljøspørsmål knyttet til vannkraft.

Utdannelse

Cand scient i ressursgeografi og landskapsøkolog fra UiO.