Energi Norge

Innhold

Kommunikasjon, omdømme og myndighetskontakt

Kommunikasjon, omdømme og myndighetskontakt
Ansatte i Kommunikasjon og samfunnskontakt

Christina Søgård

Kommunikasjonsdirektør

Jobber med: Leder Energi Norges avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt.

Les mer

Aslak Øverås

Informasjonssjef

Jobber med: Pressekontakt, digitale kanaler, omdømme, kommunikasjonsstøtte til medlemmer.

Petra Gjemmestad

Kommunikasjonsrådgiver, digitale kanaler

Jobber med: Nettside, sosiale medier og video.

Camilla M. Granheim

Rådgiver

Jobber med: Jobber 50 prosent for kommunikasjons avdelingen med nettside og foto. Koordinerer medlemskap i Energi Norge.

Bendik Solum Whist

Myndighetskontakt

Jobber med: Ansvarlig for kontakt med myndigheter og politikere, samt dialog og samarbeid med andre samfunnsaktører som miljøbevegelsen, fagbevegelsen, NGOer mv.