Christina Søgård

Kommunikasjonsdirektør

Kommunikasjon, omdømme og medlemskontakt

Leder Energi Norges avdeling for kommunikasjon, omdømme og myndighetskontakt.

Tidligere stillinger og verv

Christina Søgård (1968) har bakgrunn fra offentlig og privat sektor med hovedvekt på politikk, kommunikasjon og ledelse. Søgård har tidigere vært daglig leder for en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon, kommunikasjonssjef i Senterpartiet, rådgiver for finansiell kommunikasjon og fagansvar for CSR i kommunikasjonshuset Signatur, kommunikasjons- og IR-sjef i olje- og gasselskapet North Energy, rådgiver for Bystyrets sekretariat (Oslo kommune) og Mattilsynet.

Utdannelse

Christina er utdannet Cand. Polit i sosiologi hovedfag ved Universitet i Bergen med miljøsosiologi som spesialområde.