Bendik Solum Whist

Myndighetskontakt

Kommunikasjon, omdømme og myndighetskontakt

Ansvarlig for kontakt med myndigheter og politikere, samt dialog og samarbeid med andre samfunnsaktører som miljøbevegelsen, fagbevegelsen, NGOer mv. Lager den ukentlige podkasten Fornybaren sammen med Aslak Øverås.

Tidligere stillinger og verv

Bendik har siden 2008 jobbet med europeisk klima- og energipolitikk, først ved ambassaden i Berlin, etterfulgt av fem år EFTA (Brussel) og tre år i Klima- og miljødepartementet, før han begynte i Energi Norge i 2016. Han har jobbet særlig med EUs energimarkedsregelverk og hvordan dette påvirker Norge gjennom EØS-avtalen.

Utdannelse

Mastergrad i internasjonal politikk fra Universitetet i Cambridge (UK) i 2008 og stipendiat ved Fridtjof Nansens Institutt der han skrev sin avhandling om gassrørledningen Nord Stream fra Russland til Tyskland. Før dette tok han en bachelorgrad i internasjonale studier ved Universitetet i Oslo.