Energi Norge

Innhold

Kompetanse og administrasjon

Kompetanse og administrasjon
Ansatte i administrasjon og arrangement

Janne Næss

Administrasjonssjef

Aase Karstensen

Leder arrangementstjenester

Jobber med: Leder Energi Norge AS sin arrangementsavdeling og er prosjektleder for Vinterkonferansen og Arbeidsgiverkonferansen.

Sissel J. Baastrup

Prosjektleder

Jobber med: Ansvar for praktiske detaljer for kurs og konferanser. Prosjektleder for Energi Norges strategisamling og Fjernvarmedagene.

Sigrunn M. Brendemo

Regnskapsmedarbeider

Jobber med: Regnskapsfører for Energi Norge AS, inn og utgående fakturaer samt reskontro. Abonnement på forskrifter og normer og administrasjon av elektroinstallatørprøven.

Camilla M. Granheim

Rådgiver

Jobber med: Koordinerer medlemskap i Energi Norge og jobber som HR-rådgiver. Jobber 50 prosent for administrasjonsavdelingen.