Energi Norge

Innhold

Ledergruppen

Ledergruppen
Ansatte i ledergruppen

Oluf Ulseth

Administrerende direktør

Jobber med: Leder av Energi Norge og styreleder i datterselskapet Energi Norge AS (EnergiAkadmiet).

Les mer

Eivind Heløe

Direktør fornybar energi

Jobber med: Leder Energi Norges næringspolitiske avdeling for fornybar energi.

Les mer

Knut Kroepelien

Direktør marked og kunder

Jobber med: Leder Energi Norges næringspolitiske avdeling marked og kunder.

Les mer

Hanne Lindborg

Administrasjonssjef

Jobber med: Leder administrasjon og økonomi avdelingen i Energi Norge og er ansvarlig for økonomi, finans, HR- og organisasjon samt IKT.

Les mer

Jobber med: Leder datterselskapet Energi Norge AS hvor kompetanseheving og Forskning og utvikling (FoU) for energibransjen er kjerneområder. Leder Energi Norges næringspolitiske avdeling for Nett.