Energi Norge

Innhold

Ledergruppen

Ledergruppen
Ansatte i ledergruppen

Knut Kroepelien

Administrerende direktør

Jobber med: Leder av Energi Norge.

Les mer

Jobber med: Leder Energi Norges avdeling for marked, elektrifisering og kunder.

Les mer

Jobber med: Leder Energi Norges næringspolitiske avdeling for fornybar energi.

Les mer

Hanne Lindborg

I permisjon

Jobber med: Leder administrasjon og økonomi avdelingen i Energi Norge og er ansvarlig for økonomi, finans, HR- og organisasjon samt IKT.

Les mer

Jobber med: Leder Energi Norges næringspolitiske avdeling for nett, kraftsystem og entreprenør.

Les mer