Energi Norge

Innhold

Marked, elektrifisering og kunder

Marked, elektrifisering og kunder
8 ansatte funnet med valgt filtrering.

Jobber med: Leder Energi Norges avdeling for marked, elektrifisering og kunder.

Les mer

Kristian Blindheim

Prosjektleder

Jobber med: Ansvarlig for prosjektet «Fornybar og fullelektrisk».

Eivind Hodne Steen

Head of European Office

Jobber med: Energipolitikk rettet mot EU og Eurelectric.

Lars Ragnar Solberg

Næringspolitisk rådgiver

Jobber med: Næringspolitiske saker innen fagområdet strømmarked som sluttbrukermarkedet, strømsalg, krafthandel, opprinnelsesgarantiordningen og elsertifikatordningen.

Anders Sivertsgård

Næringspolitisk rådgiver

Jobber med: Næringspolitiske saker innen fagfeltet kraftsystem som systemansvar, systemtjenester, forsyningssikkerhet, systemutvikling, engrosmarked, europeisk- integrasjon og utenlandshandel.