Marked, elektrifisering og kunder

Marked, elektrifisering og kunder
9 ansatte funnet med valgt filtrering.

Jobber med: Leder Energi Norges avdeling for marked, elektrifisering og kunder.

Les mer

Birgitte Jourdan-Andersen

Head of European Office

Jobber med: Leder for Energi Norge sitt kontor i Brussel. Jobber ,med energipolitikk rettet mot EU og Eurelectric.

Kristian Blindheim

Prosjektleder

Jobber med: Prosjektleder for oppfølging av Energi Norges visjon om Norge som det første fornybare og fullelektriske samfunnet. Han er blant annet ansvarlig for Fornybarometeret.

Les mer

Kristian Dahl Larsen

Rådgiver

Jobber med: Kristian jobber som rådgiver ved Energi Norges brusselkontor i Belgia med oppfølging og overvåking av EUs grønne giv (Green Deal) og aktuelle rettsakter. Arbeidet inkluderer å fremme tettere nordisk samarbeid i energiorganisasjonen Nordenergi og den europeiske bransjeorganisasjonen Eurelectric. Han har også ansvaret for brusselkontors nyhetsbrev “Energinytt fra Brussel”.

Les mer

Lars Ragnar Solberg

Prosjektleder finans

Jobber med: Rammevilkårene for opprinnelsesgarantiordningen, elsertifikatordningen, finansiell krafthandel og andre finansielle markedstjenester. Jobber også en del med sluttbrukermarkedet og NHO-prosjektet Grønne, elektriske verdikjeder.

Les mer

Nina von Hirsch

Næringspolitisk rådgiver

Jobber med: Nina jobber med norsk klimapolitikk og klimapolitiske virkemidler. Juridisk koordinator for rammeavtalen med advokatfirmaene Haavind og Wikborg Rein. Administrerer Jussforum.

Les mer

Ulf Møller

Næringspolitisk rådgiver

Jobber med: Næringspolitiske saker innen fagområdet strømmarked som sluttbrukermarkedet, strømsalg, krafthandel. Jobber også med entreprenørbedrifter, infrastruktur, rettigheter i grunn og luftfartshindre. Er ansvarlig for fellesføringsavtalene mellom Energi Norge og Telenor.

Les mer

Per Arne Vada

Næringspolitisk rådgiver

Jobber med: næringspolitisk ansvar for markedsdesign og engrosmarked, beste praksis for nettilknytning og IKT-sikkerhet. Administrerer Energi Norges fagforum for markedsdesign og fagforum for IKT-sikkerhet.

Les mer

Sigrid Langholm Larsen

Praktikant