Marked, elektrifisering og kunder

Marked, elektrifisering og kunder
8 ansatte funnet med valgt filtrering.

Jobber med: Leder Energi Norges avdeling for marked, elektrifisering og kunder.

Les mer

Bendik Solum Whist

Myndighetskontakt

Jobber med: Ansvarlig for kontakt med myndigheter og politikere, samt dialog og samarbeid med andre samfunnsaktører som miljøbevegelsen, fagbevegelsen, NGOer mv. Lager den ukentlige podkasten Fornybaren sammen med Aslak Øverås.

Les mer

Kristian Blindheim

Fagsjef energiomstilling

Jobber med: Prosjektleder for oppfølging av Energi Norges visjon om Norge som det første fornybare og fullelektriske samfunnet. Han er blant annet ansvarlig for Fornybarometeret.

Les mer

Profilbilde av

Kristin Rasdal

Næringspolitisk rådgiver

Jobber med: Næringspolitisk ansvar for engrosmarkedsdesign (day-ahead-markedet, intradagmarkedet og balansemarkedene).

Les mer

Profilbilde Niklas Kalvø Tessem.

Niklas Kalvø Tessem

Leder Energi Norges Brusselkontor

Jobber med: Drifter Brusselkontoret. Følger den politiske utviklingen i EU-systemet tett og koordinerer Energi Norges posisjoner opp mot europeiske beslutningstakere, Eurelectric og Nordenergi.

Les mer

Nina Helene von Hirsch

Næringspolitisk rådgiver

Jobber med: Nina jobber med norsk klimapolitikk og klimapolitiske virkemidler. Juridisk koordinator for rammeavtalen med advokatfirmaene Haavind og Wikborg Rein. Administrerer Jussforum.

Les mer

Profilbilde av

Tuva Kvåle

Kompetanserådgiver

Jobber med: Ansvarlig for temadager, kurs og konferanser knyttet til strømmarkedet.

Les mer

Ulf Møller

Næringspolitisk rådgiver

Jobber med: Næringspolitiske saker innen fagområdet strømmarked som sluttbrukermarkedet, strømsalg, krafthandel. Jobber også med entreprenørbedrifter, infrastruktur, rettigheter i grunn og luftfartshindre. Er ansvarlig for fellesføringsavtalene mellom Energi Norge og Telenor.

Les mer