Ulf Møller

Næringspolitisk rådgiver

Marked, elektrifisering og kunder

Næringspolitiske saker innen fagområdet strømmarked som sluttbrukermarkedet, strømsalg, krafthandel. Jobber også med entreprenørbedrifter, infrastruktur, rettigheter i grunn og luftfartshindre. Er ansvarlig for fellesføringsavtalene mellom Energi Norge og Telenor.

Ulf Møller har lang fartstid fra bransjen og har jobbet i Oslo Lysverker/Energi, Drammen Kraft, Viken Energinett, Norsk Oppgjørssentral, Statnett, Econ Pöyry før han ble ansatt i Energi Norge i 2012