Kristian Blindheim

Fagsjef energiomstilling

Marked, elektrifisering og kunder

Prosjektleder for oppfølging av Energi Norges visjon om Norge som det første fornybare og fullelektriske samfunnet. Han er blant annet ansvarlig for Fornybarometeret.

Kristian administrerer Energi Norges fagforum elektrifisering, sitter i NHOs energi- og klimaforum, er styremedlem i Forum for miljøteknologi og representerer Energi Norge i Eurelectrics elektrifiserings- og bærekraftskomité.

Tidligere stillinger og verv

Blindheim var del av programkontoret for Grønne elektriske verdikjeder-prosjektet og ledet etter hvert arbeidet på henholdsvis maritim transport og kraftsystem. Han har tidligere jobbet i Equinor med fornybar energi, bærekraft og innkjøp.

Utdannelse

Kristian Blindheim har en mastergrad i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen og har også studert i England.