Lars Ragnar Solberg

Prosjektleder finans

Marked, elektrifisering og kunder

Rammevilkårene for opprinnelsesgarantiordningen, elsertifikatordningen, finansiell krafthandel og andre finansielle markedstjenester. Jobber også en del med sluttbrukermarkedet og NHO-prosjektet Grønne, elektriske verdikjeder.

Tidligere stillinger og verv

Lars Ragnar jobbet fire år på handelsdesken i Bergen Energi mot både det nordiske og europeiske kraftmarkedet før han startet i Energi Norge i 2015.

Utdannelse

Mastergrad i samfunnsøkonomi fra UiO og Universitetet i Helsinki