Per Arne Vada

Næringspolitisk rådgiver

Marked, elektrifisering og kunder

næringspolitisk ansvar for markedsdesign og engrosmarked, beste praksis for nettilknytning og IKT-sikkerhet. Administrerer Energi Norges fagforum for markedsdesign og fagforum for IKT-sikkerhet.

Tidligere stillinger og verv

Etter å ha fullført utdannelsen i 2014 begynte Per Arne ved Landssentralen i Statnett og arbeidet med system- og markedsdrift som systemdriftsoperatør og seksjonsleder for operativ analyse frem til han begynte i Energi Norge i 2019. 

Utdannelse

Per Arne er utdannet sivilingeniør i Energi og Miljø fra NTNU, har studert i Australia og skrev mastergrad om kraftmarkedsmodellering. Han har også tatt fag i samfunnsøkonomi ved NTNU.