Nett og kraftsystem

Nett og kraftsystem
13 ansatte funnet med valgt filtrering.

Kristin H. Lind

Direktør nett og kraftsystem

Jobber med: Leder Energi Norges næringspolitiske avdeling for nett og kraftsystem.

Les mer

Anne-Mette Aasheim

Prosjektleder HMS-løftet

Les mer

Profilbilde av

Christine Kaaløy

Næringspolitisk rådgiver

Jobber med: Christine jobber med næringspolitikk innen nett og kraftsystem.

Les mer

Elena Bråten

Næringspolitisk rådgiver

Jobber med: Næringspolitiske saker knyttet til Statnett.

Les mer

Endre Ivar

Næringspolitisk rådgiver

Ina Von Lukas

Rådgiver

Jobber med: Ansvarlig for temadager, kurs og konferanser knyttet til strømnett, spesielt den regulatoriske utformingen av nettvirksomheten. Han har videre et ansvar for publikasjoner.

Les mer

Jobber med: Faglig ansvar for leveringskvalitet, fellesfinansiert FoU, teknisk faglige publikasjoner samt kurs og konferanser.

Les mer