Nett og kraftsystem

Nett og kraftsystem
9 ansatte funnet med valgt filtrering.

Jobber med: Leder Energi Norges næringspolitiske avdeling for nett og kraftsystem.

Les mer

Jobber med: Ansvarlig for temadager, kurs og konferanser knyttet til strømnett, spesielt den regulatoriske utformingen av nettvirksomheten. Han har videre et ansvar for publikasjoner.

Les mer

Lars Dag Berthinussen

Leder for DIGIN

Jobber med: Leder for DIGIN som er energibransjens digitaliseringsinitiativ. Mer informasjon om DIGIN finnes på diginenergi.no

Les mer

Jobber med: Faglig ansvar for leveringskvalitet, fellesfinansiert FoU, teknisk faglige publikasjoner samt kurs og konferanser.

Les mer

Kristin Reitan

HMS-rådgiver

Jobber med: Ansvar for rådgivning for Helse miljø- og sikkerhet (HMS) og Inkluderende arbeidsliv (IA) for kraftnæringen.

Martin Hviid Nielsen

Rådgiver

Jobber med: Ansvarlig for forsknings- og utviklingsprosjekter, publikasjoner og arrangement innen digitalisering.

Thor Egil Johansen

Rådgiver

Jobber med: Ansvarlig for temadager, konferanser, prosjekter og publikasjoner innenfor elsikkerhet, DLE, HMS, og entreprenør. Er også faglig ansvarlig for Installatørprøven.

Trond Svartsund

Næringspolitisk rådgiver

Jobber med: Næringspolitiske saker innen fagfeltet strømnett som nettregulering, økonomisk regulering av nettselskapene, inntektsrammer, tariffering, tariffutjevning, anleggsbidrag og selskapsmessig og funksjonelt skille.

Les mer