Nett og kraftsystem

Nett og kraftsystem
11 ansatte funnet med valgt filtrering.

Kristin H. Lind

Direktør nett og kraftsystem

Jobber med: Leder Energi Norges næringspolitiske avdeling for nett og kraftsystem.

Les mer

Elena Bråten

Næringspolitisk rådgiver

Jobber med: Næringspolitiske saker knyttet til Statnett. Ansvarlig for drøftinger med Statnett om transmisjonsnett-tariffen, nettavtalen, oppfølging av Statnetts kostnadseffektivitet og nettutviklingsplaner. Tariffer. Utvikling av fleksibilitetsmarkedet fra nettsiden. Oppfølging av Strømnettutvalget.

Les mer

Endre Ivar

Næringspolitisk rådgiver

Jobber med: Ansvarlig for temadager, kurs og konferanser knyttet til strømnett, spesielt den regulatoriske utformingen av nettvirksomheten. Han har videre et ansvar for publikasjoner.

Les mer

Lars Dag Berthinussen

Leder for DIGIN

Jobber med: Leder for DIGIN som er energibransjens digitaliseringsinitiativ. Mer informasjon om DIGIN finnes på diginenergi.no

Les mer

Jobber med: Faglig ansvar for leveringskvalitet, fellesfinansiert FoU, teknisk faglige publikasjoner samt kurs og konferanser.

Les mer

Kristin Reitan

HMS-rådgiver

Jobber med: Ansvar for rådgivning for Helse miljø- og sikkerhet (HMS) og Inkluderende arbeidsliv (IA) for kraftnæringen.

Martin Hviid Nielsen

Rådgiver

Jobber med: Martin er ansvarlig for nye prosjekter og oppfølging mot gevinstrealisering i DIGIN.

Les mer