Endre Ivar Sæ

Næringspolitisk rådgiver

Nett og kraftsystem

Han jobber med tempo i nettutviklingen, utvikling av DSO-rollen, kraft- og markedssensitiv informasjon, kraftrasjonering, samt utvikling av fleksibilitetsmarked fra nettsiden.

Tidligere stillinger og verv

Han har bakgrunn fra offentlig og privat sektor innen energi, administrasjon og kommunikasjon.

Utdannelse

Endre har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen (UiB). I tillegg har han en teknisk mastergrad i energi fra UiB.