Jørn Bugge

Rådgiver

Energi Norge AS

Ansvarlig for temadager, kurs og konferanser knyttet til strømnett, spesielt den regulatoriske utformingen av nettvirksomheten. Han har videre et ansvar for publikasjoner.

Tidligere stillinger og verv

Før Jørn begynte i Energi Norge jobbet han 20 år som konsulent for fornybarnæringen, med hovedarbeidsfelt innenfor den økonomiske reguleringen av nettselskapene. Som nyutdannet samfunnsøkonom startet han med jobb i Statistisk sentralbyrå.

Utdannelse

Jørn har en Master i samfunnsøkonomi (Cand Oecon) fra UiO. I tillegg har han bedriftsøkonomstudiet fra BI