Leder Energi Norges næringspolitiske avdeling for nett og kraftsystem.

Kristin H. Lind (1965) leder Energi Norges avdeling for Nett og kraftsystem fra januar 2018. Hun var daglig leder i vårt datterselskap Energi Norge AS fra november 2016 til januar 2018. Hun har tidligere vært direktør for Energi i KS Bedrift, arbeidet som næringspolitisk rådgiver på Nett og Marked i Energi Norge, arbeidet med rammevilkår og ledet måleravdeling i Viken Nett / Hafslund Nett, arbeidet med tariffutvikling i Statnett og utredningssjef i et vertikalintegrert energi selskap i Telemark, Telekraft. 

Utdannelse

Kristin er sivilingeniør fra NTNU (NTH) i Trondheim, med tilleggsutdannelse innen økonomi.

Linkedin