Lars Dag Berthinussen

Leder for DIGIN

Energi Norge AS

Leder for DIGIN som er energibransjens digitaliseringsinitiativ. Mer informasjon om DIGIN finnes på diginenergi.no

Lars har jobbet mange år med forbedringsprosjekter i ulike konsulentselskaper, både som konsulent og leder. Fra 2004-2017 jobbet han i Siemens og Nokia, og hadde der ulike  lederstillinger internasjonalt med ansvar for utvikling og forbedring i forretningsenheter regionalt i Europa, europeisk og globalt. Fra 2017-2020 var Lars nordisk Servicedirektør for et globalt ERP-selskap.

Lars har også vært HR-sjef ved et norsk sykehus, og i en forretningsenhet i Nokia.