Trond Svartsund

Næringspolitisk rådgiver

Nett og kraftsystem

Næringspolitiske saker innen fagfeltet strømnett som nettregulering, økonomisk regulering av nettselskapene, inntektsrammer, tariffering, tariffutjevning, anleggsbidrag og selskapsmessig og funksjonelt skille.

Tidligere stillinger og verv

Har blant annet jobbet i Statkraft, Oslo Lysverker med nettanalyser, energi- og effektprognoser, Tønsberg Energi som markedssjef, NVE med tariffer og nettorganisering, som konsulent med arbeid innen tariffer, verdivurderinger med mer.

Utdannelse

Trond er utdannet sivilingeniør og siviløkonom. Har også kurs i prosjektledelse og jus.