Energi Norge

Innhold

Knut Kroepelien

Administrerende direktør

Leder Energi Norges næringspolitiske avdeling marked og kunder.

Knut Kroepelien (1970) har vært ansatt i Energi Norge siden 2013 og leder siden 1.1.2018 næringspolitisk avdeling for marked og kunder. Avdelingen har også ansvar for EU-saker og juridiske spørsmål i Energi Norge. Fra 1.1.2019 er Kroepelien administrerende direktør for Energi Norge og leder landsforeningen.

Kroepelien har tidligere vært avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet og ambassaderåd ved den norske EU-delegasjonen i Brussel. Han har også jobbet som nasjonal ekspert i EU-kommisjonen og som advokatfullmektig. Kroepelien er cand. jur. fra Universitetet i Bergen og har en mastergrad i EU-rett fra London School of Economics (LSE).