Innhold

Vi er her for deg:

Ansatte
49 ansatte funnet med valgt filtrering.

Aslak Øverås

Informasjonssjef

Jobber med: Pressekontakt, digitale kanaler, omdømme, kommunikasjonsstøtte til medlemmer. Podcasten Fornybaren.

Thor Egil Johansen

Rådgiver

Jobber med: Ansvarlig for temadager, konferanser, prosjekter og publikasjoner innenfor elsikkerhet, DLE, HMS, og entreprenør samt elektrofagmessen Eliaden.

Trond Svartsund

Næringspolitisk rådgiver

Jobber med: Næringspolitiske saker innen fagfeltet strømnett som nettregulering, økonomisk regulering, inntekstrammer, tariffering og anleggsbidrag.

Per Arne Vada

Næringspolitisk rådgiver

Jobber med: Næringspolitiske saker innen fagfeltet nett og kraftsystem som engrosmarkeder og markedsdesign, elektrifisering og IKT-sikkerhet

Vivi Mathiesen

Næringspolitisk rådgiver