Energi Norge

Innhold

Vi er her for deg:

Ansatte
49 ansatte funnet med valgt filtrering.

Bendik Solum Whist

Myndighetskontakt

Jobber med: Ansvarlig for kontakt med myndigheter og politikere, samt dialog og samarbeid med andre samfunnsaktører som miljøbevegelsen, fagbevegelsen, NGOer mv. Podcasten Fornybaren.

Birgitte Jourdan-Andersen

Advokat

Jobber med: Gir rettslige og politiske råd om EUs energi og klimalovgivning, samt ansvarlig for den finansielle reguleringen av kraftmarkedet.

Aase Karstensen

Leder arrangementstjenester

Jobber med: Leder Energi Norge AS sin arrangementsavdeling og er prosjektleder for Vinterkonferansen og Arbeidsgiverkonferansen.

Geir Taugbøl

Næringspolitisk rådgiver

Cathrine Åsegg Hagen

I permisjon

Jobber med: Ansvarlig for temadager, konferanser, prosjekter og publikasjoner innenfor strømmarked, strømnett og skatt og økonomi.