Innhold

Marked, elektrifisering og kunder

Marked, elektrifisering og kunder
9 ansatte funnet med valgt filtrering.

Jobber med: Leder Energi Norges avdeling for marked, elektrifisering og kunder.

Les mer

Birgitte Jourdan-Andersen

Head of European Office

Jobber med: Leder for Energi Norge sitt kontor i Brussel. Jobber ,med energipolitikk rettet mot EU og Eurelectric.

Cathrine Åsegg Hagen

I permisjon

Jobber med: Ansvarlig for temadager, konferanser, prosjekter og publikasjoner innenfor strømmarked, strømnett og skatt og økonomi.

Kristian Blindheim

Prosjektleder

Jobber med: Ansvarlig for prosjektet «Fornybar og fullelektrisk» og Fornybarometeret.

Kristian Dahl Larsen

Rådgiver

Jobber med: Kommunikasjon og støtte for energipolitikk rettet mot EU/EØS og Eurelectric.