Energi Norge

Innhold

Marked, elektrifisering og kunder

Marked, elektrifisering og kunder
11 ansatte funnet med valgt filtrering.

Jobber med: Leder Energi Norges avdeling for marked, elektrifisering og kunder.

Les mer

Anders Sivertsgård

Næringspolitisk rådgiver

Jobber med: Næringspolitiske saker innen fagfeltet kraftsystem som systemansvar, systemtjenester, forsyningssikkerhet, systemutvikling, engrosmarked, europeisk- integrasjon og utenlandshandel.

Birgitte Jourdan-Andersen

Advokat

Jobber med: Gir rettslige og politiske råd om EUs energi og klimalovgivning, samt ansvarlig for den finansielle reguleringen av kraftmarkedet.

Cathrine Åsegg Hagen

I permisjon

Jobber med: Ansvarlig for temadager, konferanser, prosjekter og publikasjoner innenfor strømmarked, strømnett og skatt og økonomi.

Eivind Hodne Steen

Head of European Office

Jobber med: Energipolitikk rettet mot EU og Eurelectric.