Energi Norge

Innhold

Arbeidsgiverpolitiske utvalg (APU)

Utvalget skal sikre medlemsforankring og påvirkning på Energi Norges arbeid med tariff, lønn, arbeidsrett, HMS, kompetansepolitikk og rekruttering.

Forhandlingsutvalg

I forbindelse med forbundsvise oppgjør, omdannes APU til Energi Norges forhandlingsutvalg. Forhandlingsutvalget skal ledes av leder i arbeidsgiverpolitisk avdeling i Energi Norge, formelt oppnevnes av Energi Norges styre og kan kun bestå av representanter som er bundet av den avtalen som skal revideres.

Utvalgets sentrale oppgaver:

  • Gi råd til administrasjonen i Energi Norge i arbeidsgiverpolitiske spørsmål
  • Gjennomføre revisjon av overenskomstene
  • Drive bransjearbeid om HMS
  • Legge til rette for kompetanseheving og rekruttering til fornybarnæringen

Sensitiv informasjon og informasjon av strategisk betydning for Energi Norges arbeid som spilles inn og diskuteres i gruppen, holdes internt i gruppen om ikke annet avtales. Utvalget skal bestå av åtte til 10 medlemmer.

Medlemmer i Arbeidsgiverpolitisk utvalg (APU)
Infratek AS

Lars Bangen, konserndirektør (Utvalgsleder)

Agder Energi

Kirsti G. Jacob, direktør HR

Bodø Energi AS

Arne Juell,  administrerende direktør

Fosenkraft AS

Arnt Solem, administrerende direktør

Hafslund E-Co AS

Siw Hellesen, konserndirektør for HR og organisasjonsutvikling

Haugaland Kraft AS

Per Arne Risanger, HR-direktør

Helgeland Kraft

Kristine Alstad, HR-direktør

Statkraft AS

Ståle Sando, seniorrådgiver HR

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: