Energi Norge

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

605 resultater

Type artikkel
Velg område
605 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Fornybar produksjon

  Vindkraftplan må gi effektive konsesjonsprosesser

  Samtidig som NVE nå skal identifisere egnede områder for vindkraftutbygging i Norge, må det utredes hvordan den såkalte nasjonale rammen i praksis skal bidra til mer effektive og forutsigbare konsesjonsprosesser, mener Energi Norge.

 2. Fagartikkel

  Sikkerhetskompetanse på IKT i kraftnæringen

  På bakgrunn av avdekket avvik i IKT-sikkerhet og sikring av driftskontrollsystemer i kraftnæringen, har NVE tatt initiativ til et toårig samarbeid med akademia og bransjeforeninger for å få til et kompetanseløft innen IKT-sikkerhet i bransjen.

 3. Fagartikkel

  Forskning: Status for informasjonssikkerhet i energiforsyningen

  Energi Norge deltar i referansegruppen for forskningsprosjektet "Informasjonssikkerhetstilstanden i energiforsyningen", som har som formål å undersøke sikkerhetstilstanden i norsk energiforsyning for elkraft og fjernvarme.

 4. Nyhet, Strømmarked

  Holder fast ved planer for opprinnelsesgarantier

  Et flertall i næringskomiteen i Stortinget går inn for å beholde Enovas mandat og planene om forbedringer i ordningen med opprinnelsesgarantier. Det fremkommer av komiteens innstilling til Industrimeldingen.

 5. Nyhet, Energibruk og klima

  Datasentre kan bli milliardbutikk for Norge

  Etablering av et datasenter i Norge – på lik linje med det Facebook har etablert i Luleå i Sverige – vil kunne skape verdier for over fem milliarder kroner i løpet av 12 år og sysselsette over 6 800 årsverk, ifølge en ny rapport.

 6. Nyhet, Skatt og økonomi

  Distriktsselskaper får igjen lavere arbeidsgiveravgift

  Regjeringen har fått gjennomslag for endringer i EUs regelverk som gjør det mulig å gjeninnføre reduserte satser for energiforetak i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Dette er særlig positivt for energiselskaper i Nord-Norge.

 7. Nyhet, Strømnett, Strømmarked

  Elhub-oppstart kan utsettes ytterligere

  Oppstart av Elhuben, som vil være et felles IKT-system for kraft- og nettleverandører, er igjen utsatt på grunn av feil avdekket i testperioden. Ny lanseringsdato er anslått til første kvartal 2018, men dette virker høyst usikkert, mener Energi Norge.

 8. Nyhet, Energibruk og klima

  Må fremme strøm som klimaløsning

  Miljødirektoratet har en viktig rolle i å løfte frem bruk av strøm som klimaløsning. Det var blant temaene da Energi Norge møtte lederen i direktoratet, Ellen Hambro, i et positivt møte fredag.

 9. Nyhet, Strømnett

  Høring skal avgjøre om NVE-renten endres

  Referanserenten som brukes til beregning av tillatt inntekt for nettselskapene – den såkalte NVE-renten – vurderes endret fra 2019. Nå vil NVE bruke tilbakemeldingene fra en høringsrunde til å avgjøre om det skal gjøres endringer.