Energi Norge

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

119 resultater

Velg område
Type artikkel
119 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Energibruk og klima

  Elektrifisering av biler gir klimaresultater

  Regjeringen la torsdag frem oppdaterte prognoser for klimagassutslipp som en del av perspektivmeldingen som legges frem fredag. De viser for første gang en forventet nedgang i klimagassutslippene frem mot 2020.

 2. Nyhet, Energibruk og klima

  Vil gjøre byggeplasser utslippsfrie

  Klimagassutslipp fra byggeplasser får i disse dager økende oppmerksomhet over hele landet. Nå setter Energi Norge og Norsk Fjernvarme i gang en kartlegging av hvordan byggeplassene kan bli utslippsfrie.

 3. Nyhet, Energibruk og klima

  EU-ministre vil styrke klimakvotesystemet

  EUs klimaministre vedtok tirsdag at klimakvotesystemet (ETS) i Europa skal styrkes. Dette kommer bare en uke etter at EU-parlamentet stemte for lignende innstramminger. Saken skal til endelig behandling før sommeren.

 4. Nyhet, Energibruk og klima

  EU kan styrke verdiskapingen i norsk fornybarnæring

  Dersom EUs nye reformpakke for energimarkedet utarbeides på riktig måte, kan det gi muligheter for økt verdiskaping i norsk fornybarnæring. Dette var Energi Norges hovedbudskap på et seminar om EUs såkalt "Vinterpakke" torsdag.

 5. Nyhet, Energibruk og klima

  "Nesten-nullenergibygg" må kunne bruke strøm fra nettet

  Når norske myndigheter nå skal definere hva som menes med "nesten-nullenergibygg", er det viktig at strøm fra nettet likestilles med energi produsert på selvet bygget. Det er en av hovedkonklusjonene i et notat fra Thema Consulting Group på oppdrag fra Energi Norge.

 6. Nyhet, Energibruk og klima

  Energiunionen viktig for EUs energi- og klimapolitikk

  Rammene for norsk klima- og energipolitikk legges i stor grad i Brussel, og EU-kommisjonen har hatt etablering av energiunionen som et sentralt politisk prosjekt for å redusere klimagassutslipp, styrke konkurranseevnen og øke forsyningssikkerheten.

 7. Nyhet, Energibruk og klima

  Løfter transport som klimaløsning

  Energiminister Terje Søviknes åpnet årets Enovakonferanse i Trondheim med å understreke at klimaarbeidet må dreies mot å redusere utslipp utenfor kvotepliktig sektor, i særlig grad innenfor transport. Dette er helt i tråd med Energi Norges oppfatning.

 8. Nyhet, Energibruk og klima

  Sammen for innstramming av klimakvotesystemet

  Den nordiske fornybarnæringen – gjennom bransjeorganisasjonen Nordenergi – har i dag i et felles brev til Europaparlamentet etterlyst økte ambisjoner for EUs kvotehandelssystem (ETS). Det skjer bare få uker før parlamentet skal stemme over forslaget til endringer i EUs klimakvotedirektiv.

 9. Nyhet, Energibruk og klima

  Seks elbusser på Oslo-veiene i 2017

  Seks batterielektriske busser vil starte testkjøring i Oslo i løpet av 2017. Energi Norge er glade for å se at ord blir til handling når det gjelder å kutte klimagassutslipp i transportsektoren.

 10. Nyhet, Energibruk og klima

  Hvem fortjener SPIR-prisen 2017?

  Hvem bør få klimateknologi- og fornybarprisen SPIR 2017? Send inn nominasjon innen 20. januar. Vinner kåres under Fornybarkonferansen i Bergen i mars.