Energi Norge

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

171 resultater

Type artikkel
Velg område
171 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Energibruk og klima

  Nye rammer for det europeiske energimarkedet

  Europaparlamentet stemte nylig for å øke fornybarmålet til 35 prosent og energieffektiviseringsmålet til 40 prosent i 2030. Hva betyr disse målene og alle lovparagrafene som følger med dem for klima, forsyningssikkerhet og grønn vekst i Norge?

 2. Nyhet, Energibruk og klima

  Kraftsektoren i Europa CO2-fri innen 2050

  I lys av den globale klimaavtalen fra Paris og behovet for endring i energisektoren, har Europas kraftselskaper og Eurelectric i dag lansert visjonen om et CO2-fritt kraftsystem innen 2050.

 3. Nyhet, Energibruk og klima

  Klimamålene krever økt elektrifisering

  De årlige globale klimaforhandlingene ble avsluttet denne uken i Bonn. Det kom tydelig frem at dagens innmeldte bidrag ikke vil være nok til å nå målet om å begrense oppvarmingen til 1,5-2,0 grader. Elektrifisering ble tatt opp på eget møte.

 4. Nyhet, Energibruk og klima

  EU tar grep for elektrifisering av transport

  EU-kommisjonen har revidert regelverket som skal stimulere til utslippsfri transport. Forslagene går i riktig retning, men vil ikke innfri målene i Paris-avtalen, mener Energi Norge.

 5. Nyhet, Energibruk og klima

  EU styrker klimakvotesystemet

  Etter to års forhandlinger kom EU torsdag frem til enighet om innstramminger i EUs klimakvotesystem ETS. Dette er avgjørende for å sikre utslippsreduksjoner i industrien og kraftsektoren i Europa i tråd med Paris-avtalen.

 6. Nyhet, Energibruk og klima

  Subsidier på tvers av land må speile eksportkapasitet

  EU-kommisjonen har foreslått at landene i det indre energimarked fra 2020 skal åpne deler av sine støttesystemer til fornybar energi for anlegg i andre land. Energi Norge mener at forslaget bør endres for å oppnå at ny fornybar kan fortrenge produksjon med CO2-utslipp.

 7. Nyhet, Strømmarked, Energibruk og klima

  Norge omsider i takt med Europa på energiområdet

  Etter over fem års forsinkelse har regjeringen fremmet forslag for Stortinget om å godkjenne innlemmelsen av EUs energiregelverk fra 2009. Energi Norge støtter forslaget og mener det er på høy tid at etterslepet på området nå tas inn slik at Norge blir en aktiv deltaker i den videre utviklingen.

 8. Nyhet, Strømmarked, Energibruk og klima

  Finland støtter sterkere nordisk energisamarbeid

  Det må opprettes et nordisk kraftmarkedsforum for å utvikle en mer koordinert energipolitikk. Det var et av Energi Norges budskap under et møte i Nordisk Råd denne uken. Kort tid etter offentliggjorde den finske energiministeren støtte til et slikt forum.

 9. Nyhet, Energibruk og klima

  Agder Energi begrenset flomskadene på Sørlandet

  Våkne medarbeidere i Agder Energi sørget for at selskapet fikk tappet ned kraftmagasinet Byglandsfjorden i dagene før storflommen. Dermed avverget de trolig langt større flomskader enn det som ble resultatet.

 10. Nyhet, Fornybar produksjon, Energibruk og klima

  Elektrifisering nøkkelen til norsk konkurransekraft

  Regjeringen la i dag frem sin strategi for grønn konkurransekraft. Strategien fremhever at Norge må utvikle sitt særlige konkurransefortrinn i skjæringspunktet mellom teknologi og ren elektrisitet. Energi Norge støtter strategien og ser frem til å delta i en målrettet oppfølging.