Energi Norge

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

100 resultater

Velg område
Type artikkel
100 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Fornybar produksjon

  Verdifulle muligheter i regulerbar vannkraft

  Norges vannmagasiner kan lagre 2,2 TWh mer energi i dag enn da dette sist ble beregnet i 2004, ifølge ferske tall fra NVE. Reguleringsevnen kan utvikles videre dersom insentivene legger til rette for det, mener Energi Norge.

 2. Nyhet, Fornybar produksjon

  Forenkler saksbehandling av vassdragssaker

  Stortinget har vedtatt at konsesjonssaker for energi ikke trenger etterfølgende behandling i kommunene etter jordlova. Dermed blir det raskere og enklere behandling av sakene i forvaltningen, samtidig som hensynet til å få belyst alle konsekvenser ivaretas.

 3. Nyhet, Fornybar produksjon

  Vindkraftplan må gi effektive konsesjonsprosesser

  Samtidig som NVE nå skal identifisere egnede områder for vindkraftutbygging i Norge, må det utredes hvordan den såkalte nasjonale rammen i praksis skal bidra til mer effektive og forutsigbare konsesjonsprosesser, mener Energi Norge.

 4. Nyhet, Fornybar produksjon, Skatt og økonomi grunnrenteskatt

  IEA ber Norge se på vannkraftskatten

  Norske myndigheter må sikre at skattesystemet oppmuntrer til investeringer i vedlikehold og oppgradering av vannkraftverk, skriver det internasjonale energibyrået IEA i sin Norgesrapport.

 5. Nyhet, Fornybar produksjon

  EØS-avtalen viktig for norsk fornybarnæring

  EØS-avtalen er en forutsetning for verdiskaping i en norsk fornybarnæring som blir mer og mer internasjonal. Det er hovedbudskapet Energi Norges innspill til regjeringens kommende strategi for eksport og internasjonalisering.

 6. Nyhet, Fornybar produksjon, Skatt og økonomi

  Savner tiltak for investeringer i vannkraft

  Regjeringen slår i revidert nasjonalbudsjett fast at opprustning og utvidelse av vannkraft kan være "et klimavennlig bidrag" til å håndtere et stort innslag av uregulerbar kraftproduksjon i Europa. Det nevnes derimot ingenting om investeringsklimaet for vannkraft.

 7. Nyhet, Fornybar produksjon, Skatt og økonomi

  Visste du at...

  ...vannkraft skattlegges hardere enn noen annen næring i Norge?  Det er et paradoks i det grønne skiftet. Vi jobber for å endre dette!

 8. Nyhet, Fornybar produksjon

  Vannkraftlovgivning fra 1917 moderniseres

  Regjeringen fremmet fredag et lovforslag om endringer i konsesjonslovgivningen for vannkraft. Energi Norge ser det som positivt at de 100 år gamle lovene nå gjøres mer tilgengelige gjennom språklige oppdateringer og opprydding i lovteksten.

 9. Nyhet, Fornybar produksjon elsertifikater

  Elsertavklaring positivt for fornybarprosjekter

  Norske og svenske myndigheter er enige om at Sverige kan forlenge elsertifikatordningen, med et mål om utbygging av ytterligere 18 TWh fornybar kraft frem mot 2030. Det er positivt at utvidelsen skjer innenfor rammene av det eksisterende markedet, mener Energi Norge.

 10. Nyhet, Fornybar produksjon elsertifikater

  Justeringer i elsertmarkedet gir forutsigbarhet

  Regjeringens forslag til endringer i loven om elsertifikater vil gjøre det mulig å justere kvoteantallet i markedet ved behov, uten at det må en lovendring til. Dette er et viktig grep for mer forutsigbarhet i markedet, mener Energi Norge.