Energi Norge

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

95 resultater

Velg område
Type artikkel
95 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Fornybar produksjon, Skatt og økonomi

  Savner tiltak for investeringer i vannkraft

  Regjeringen slår i revidert nasjonalbudsjett fast at opprustning og utvidelse av vannkraft kan være "et klimavennlig bidrag" til å håndtere et stort innslag av uregulerbar kraftproduksjon i Europa. Det nevnes derimot ingenting om investeringsklimaet for vannkraft.

 2. Nyhet, Fornybar produksjon, Skatt og økonomi

  Visste du at...

  ...vannkraft skattlegges hardere enn noen annen næring i Norge?  Det er et paradoks i det grønne skiftet. Vi jobber for å endre dette!

 3. Nyhet, Fornybar produksjon

  Vannkraftlovgivning fra 1917 moderniseres

  Regjeringen fremmet fredag et lovforslag om endringer i konsesjonslovgivningen for vannkraft. Energi Norge ser det som positivt at de 100 år gamle lovene nå gjøres mer tilgengelige gjennom språklige oppdateringer og opprydding i lovteksten.

 4. Nyhet, Fornybar produksjon elsertifikater

  Elsertavklaring positivt for fornybarprosjekter

  Norske og svenske myndigheter er enige om at Sverige kan forlenge elsertifikatordningen, med et mål om utbygging av ytterligere 18 TWh fornybar kraft frem mot 2030. Det er positivt at utvidelsen skjer innenfor rammene av det eksisterende markedet, mener Energi Norge.

 5. Nyhet, Fornybar produksjon elsertifikater

  Justeringer i elsertmarkedet gir forutsigbarhet

  Regjeringens forslag til endringer i loven om elsertifikater vil gjøre det mulig å justere kvoteantallet i markedet ved behov, uten at det må en lovendring til. Dette er et viktig grep for mer forutsigbarhet i markedet, mener Energi Norge.

 6. Nyhet, Fornybar produksjon

  Fagblad om HydroCen og vannkraftforskning

  Et bilag til fagbladet Energiteknikk (2/2017) er i sin helhet viet til vannkraftforskning og etableringen av forskningssenteret HydroCen.

 7. Nyhet, Fornybar produksjon

  Sammen for eksport av norske energiløsninger

  Ved å samle ressursene fra fornybar energi og petroleumssektoren, skal etableringen av Norwegian Energy Partners gi ny giv til næringsutvikling og vekst internasjonalt.

 8. Nyhet, Fornybar produksjon

  – Roboter vil passe på vannkraftverkene

  Mange norske vannkraftverk nærmer seg pensjonsalder og trenger rehabilitering for milliarder. Om ikke lenge kommer kraftverkene selv til å si fra hva som feiler dem, i god tid før de må repareres.

 9. Nyhet, Fornybar produksjon, Skatt og økonomi grunnrenteskatt

  Røde tall gir ikke grønn omstilling

  Vannkraft skattlegges hardere enn noen annen næring i Norge. I tider med lave kraftpriser gir dette uønskede virkninger for tiltrengte investeringer i norske vannkraftverk, skriver styreleder Harald Espedal i Lyse i dette innlegget.

 10. Nyhet, Fornybar produksjon

  100 år gamle vannkraftlover moderniseres

  Olje- og energidepartementet (OED) foreslår å modernisere to sentrale lover om vannkraft fra 1917. Energi Norge ser det som positivt at lovene nå gjøres mer tilgengelige gjennom språklige oppdateringer og opprydding i lovteksten.