Energi Norge

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

108 resultater

Type artikkel
Velg område
108 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Strømmarked

  – Blockchain vil bli like viktig som internett

  Blockchain-teknologi kan senke transaksjonskostnadene og åpne nye muligheter i kraftmarkedet, ifølge ekspertene på Energi Norges fremtidsseminar denne uken.

 2. Nyhet, Strømmarked

  Fellesnordisk høringssvar om EUs markedskoder

  Nordenergi har avgitt felles høringssvar i to saker de siste ukene om EUs såkalte nettkoder. Kodene beskriver detaljerte regler for tilknytning, drift og marked som skal være felles i EUs indre energimarked.

 3. Nyhet, Strømmarked

  Velfungerende handel med opprinnelsesgarantier

  På oppdrag fra Energi Norge har Oslo Economics i en ny rapport utredet handelen med opprinnelsesgarantier. Konklusjonen er at engros-handelen med garantier er velfungerende, mens det er visse forbedringsmuligheter i sluttbrukermarkedet for å bedre informasjonen til kundene.

 4. Nyhet, Strømmarked

  Nytt forbrukerkjøpsdirektiv kan styrke strømmarkedet

  EU-kommisjonens forslag til nytt forbrukerkjøpsdirektiv vil styrke kundens rettigheter ved fjernkjøp av strøm. Det kan redusere behovet for omfattende spesialreguleringer av strømmarkedet.

 5. Nyhet, Strømmarked

  Samfakturering av nettleie og strøm vil redusere byrden

  Finansdepartementet foreslo i høringsbrev 17. november endring av bokføringsforskriften. Energi Norge støtter forslaget som aksepterer samfakturering av nettleie og strøm. Dette vil blant annet redusere byrden for kraftleverandørene.

 6. Nyhet, Strømmarked

  Uklarhet rundt nye EU-regler for finansforetak

  Finanstilsynet har valgt å innføre det såkalte MIFID II-direktivet i Norge allerede fra 1. januar i år. Energi Norge jobber for å avklare hvordan selskapene skal forholde seg til de nye reglene.

 7. Nyhet, Fornybar produksjon, Strømnett, Strømmarked

  Kraftnæringens IKT-sikkerhet under lupen

  Syv av ti kraftselskaper har opplevd IKT-angrep, men uten at selve kraftforsyningen er blitt rammet. Det viser en fersk NVE-rapport. Næringen tar den økende trusselen på største alvor.

 8. Nyhet, Strømnett, Strømmarked

  Overnasjonalitet i EUs tredje energimarkedspakke

  Stortinget skal godkjenne innlemmelsen av EUs regelverk for energimarkedet i norsk rett med nødvendige tilpasninger under EØS-avtalen. Som en del av gjennomføringen får EFTAs overvåkingsorgan ESA økt myndighet på området.

 9. Nyhet, Strømmarked

  Stadig mer fornøyde strømkunder

  Strømselskapene opplever høyeste kundetilfredshet siden 2010, og har passert både bankene, mobil- og bredbåndselskapene. Det viser en fersk undersøkelse fra EPSI Rating Norge.

 10. Nyhet, Strømmarked

  Forbrukerombudet blir tilsyn

  Forbrukerombudet skifter navn til Forbrukertilsynet 1. januar 2018. I korthet går endringene ut på at Forbrukertilsynet selv kan fatte vedtak mot næringsdrivende, mens Markedsrådet blir klageorgan.