Energi Norge

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

77 resultater

Type artikkel
Velg område
77 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Strømnett

  NVE vil avgrense Statnetts makt

  NVE har sendt på høring et forslag til endring i systemansvarsforskiften som vil avgrense Statnetts makt som systemansvarlig. Energi Norge mener det er viktig at bransjen er koordinert i høringsprosessen.

 2. Nyhet, Strømnett

  Nettplanleggingen skal koordineres bedre

  NVE utvider de regionale kraftsystemutredningene til også å omfatte nettet nærmest strømkundene fra 1. juli. Dette er et godt grep som kan bidra til bedre nettplanlegging og mindre ressursbruk, mener Energi Norge.

 3. Nyhet, Strømnett

  Effekttariffer på høring etter sommerferien

  NVE vil sende på høring et forslag til utforming av effekttariffer etter sommerferien, som mest sannsynlig vil bestå av en tariff basert på abonnert effekt pluss en overbrukstariff.

 4. Nyhet, Strømnett, Strømmarked

  Elhub-oppstart kan utsettes ytterligere

  Oppstart av Elhuben, som vil være et felles IKT-system for kraft- og nettleverandører, er igjen utsatt på grunn av feil avdekket i testperioden. Ny lanseringsdato er anslått til første kvartal 2018, men dette virker høyst usikkert, mener Energi Norge.

 5. Nyhet, Strømnett

  Høring skal avgjøre om NVE-renten endres

  Referanserenten som brukes til beregning av tillatt inntekt for nettselskapene – den såkalte NVE-renten – vurderes endret fra 2019. Nå vil NVE bruke tilbakemeldingene fra en høringsrunde til å avgjøre om det skal gjøres endringer.

 6. Nyhet, Strømnett, Strømmarked

  Ønsker innspill til regler for automatisk datainnsamling

  Statnett har tatt initiativ til at obligatorisk rapportering av anleggsdata fra nett- og produksjonsselskaper i kraftnæringen skal kunne skje automatisk, og ber nå aktører som vil være med og lage reglene for dette melde sin interesse innen 8. juni.

 7. Nyhet, Strømnett, Strømmarked

  Kraftmarkedet står foran store regelendringer

  I forbindelse med innføringen av energiunionen i EU, vil det bli omfattende regelendringer i energimarkedene. Dette var tema da Energi Norge og Universitet i Oslo arrangerte sitt årlige juridiske seminar i Oslo onsdag.

 8. Nyhet, Strømnett

  Milliarder å spare på stolpevedlikehold

  Norge har et aldrende distribusjonsnett som trenger oppgradering. Ved å benytte ny norsk forskning innen vedlikehold, vil nettselskapene kunne spare opp mot tre milliarder kroner årlig.

 9. Nyhet, Strømnett

  Norsk klage på oppheving av kabelreservasjon

  Det danske Energitilsynet har opphevet reservasjonen på kapasitet til utveksling av balanserende sekundærreserver på Skagerakforbindelsen mellom Norge og Danmark. Nå har norske aktører i kraftmarkedet klaget på vedtaket.

 10. Nyhet, Strømnett

  Kartlegger behov for forenklet nettilknytning

  Rådgivningsselskapet EC Group har gjennomført en undersøkelse blant norske nettselskaper for å kartlegge behovet for forenkling av prosessen med nettilknytning. Konklusjonen er at det meste – bortsett fra beregning av anleggsbidrag – fungerer fint.