Energi Norge

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

65 resultater

Velg område
Type artikkel
65 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Strømnett

  Kraft nok til alle

  Norge har fornybar energi nok til både nye arbeidsplasser, nasjonale klimatiltak og krafthandel med utlandet, skriver Oluf Ulseth i dette innlegget.

 2. Nyhet, Strømnett

  Støtter gebyrordning for nettutredninger

  En gebyrordning med fastsatte satser som betaling for nettutredninger kan være en god løsning, så lenge den gjelder for både produksjon og forbruk – og alle nettnivåer, mener Energi Norge. NVE vurderer for øyeblikket prissignaler i såkalt masket nett, som en oppfølging til energimeldingen fra i fjor sommer.

 3. Nyhet, Strømnett

  Ønsker mer koordinert nettutvikling

  NVE ønsker å utvide dagens ordning for regionale kraftsystemutredninger (KSU) til i større grad å inkludere vurderinger om koordinert nettutvikling på tvers av nettnivåer og områdekonsesjoner. Dette kan være en riktig vei å gå, mener Energi Norge.

 4. Nyhet, Fornybar produksjon, Strømnett, Strømmarked

  Diskuterte fornybarfremtiden med energiministeren

  Et strømmarked og en fornybarnæring i endring, betydningen av nordisk samarbeid for påvirkning av EU-regelverk, og vannkraft som Norges største grønne konkurransefortrinn, sto på dagsordenen da Energi Norge nylig møtte olje- og energiminister Terje Søviknes.

 5. Nyhet, Strømnett

  God beredskap krever rolle- og ansvarsavklaring

  Når en ny lov om forebyggende nasjonal sikkerhet skal utarbeides, er det avgjørende at det endelige ansvaret for sikkerhet og beredskap i kraftnæringen forblir hos sektormyndighetene OED og NVE, skriver Energi Norge i et høringssvar.

 6. Nyhet, Strømnett

  Oversikt over konkurranseutsatte innkjøp

  Energi Norge har oppdatert oversikten over hvilke typer konserninterne anskaffelser til nettvirksomhet som må konkurranseutsettes etter at regelverket for konserninterne innkjøp trådte i kraft 1. juli 2016.

 7. Nyhet, Strømnett

  Fornybar- og digitalselskap sammen om nye løsninger

  NTE og Kongsberg Digital har inngått et samarbeid der stabil fornybar kraftforsyning koples sammen med innovative digitale tjenester. – Fremtidens behov krever løsninger vi ikke kan skape alene.

 8. Nyhet, Strømnett

  NVE vil forskriftsfeste rapporteringsplikt

  NVE vil forskriftsfeste krav til nettselskapenes forberedelser til innføringen av nordisk balanseavregning (NBS) og Elhub. Dette innebærer blant annet dobbel rapporteringsplikt i en overgangsperiode.

 9. Nyhet, Strømnett

  NVE forkaster nettforslag etter høring

  NVE har besluttet at høringsforslaget om å endre praksis for behandling av anlegg i grensesnitt mellom distribusjons- og regionalnett ikke vil bli gjennomført på nåværende tidspunkt. Dette er i tråd med innspill fra Energi Norge.

 10. Nyhet, Strømnett

  Ny kontraktstandard for anskaffelser

  Flere kraftselskaper har over tid etterspurt en balansert kontraktstandard for anskaffelser. Nå har en arbeidsgruppe med representanter fra flere medlemsbedrifter utviklet den nye KOLEMINI-kontraktstandarden.