Energi Norge

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

82 resultater

Type artikkel
Velg område
82 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Strømnett

  God dialog med NVE om forskriftsprosess

  Kraftnæringen har mange felles interesser å forsvare når NVE skal utarbeide forskrift om funksjonelt og selskapsmessig skille. Energi Norge er i god dialog med NVE, og har spilt inn en rekke vurderinger og synspunkter i prosessen.

 2. Nyhet, Strømnett

  Uendret NVE-rente viktig for investeringsklimaet

  NVE må utvise varsomhet når de igjen skal vurdere behovet for å endre referanserenten for beregning av tillatt inntekt for nettselskapene. Dette fordi nettselskapene trenger stabile og forutsigbare rammevilkår, mener Energi Norge.

 3. Nyhet, Strømnett, Energibruk og klima

  Fortgang i elektrisk transport krever økt dialog

  Transportaktører og nettselskaper må ha en tettere dialog slik at det skapes forutsigbarhet og blir fortgang i elektrifiseringen av kjøretøy og skipsfart i Norge. Det var hovedbudskapet deltakerne tok med seg hjem fra et seminar om tilknytning av elektrisk transport nylig.

 4. Nyhet, Strømnett

  Utlandskabler har redusert nettleien med 2,5 milliarder

  Statnetts inntekter fra strømkablene til utlandet har redusert forbrukernes nettleie med 224 millioner kroner i årlig gjennomsnitt de siste 11 årene. Det fremgår av et brev fra Olje- og energidepartementet.

 5. Nyhet, Strømnett

  Ønsker innspill om fremtidig DSO-rolle

  Hvilken rolle operatørene av distribusjonsnettet skal spille i fremtidens kraftsystem, er løftet opp på agendaen både i Norge og Europa. Da er det viktig at næringen er proaktiv, og Energi Norge inviterer derfor til innspillsmøte for medlemmer og viktige aktører.

 6. Nyhet, Strømnett

  NVE vil avgrense Statnetts makt

  NVE har sendt på høring et forslag til endring i systemansvarsforskiften som vil avgrense Statnetts makt som systemansvarlig. Energi Norge mener det er viktig at bransjen er koordinert i høringsprosessen.

 7. Nyhet, Strømnett

  Nettplanleggingen skal koordineres bedre

  NVE utvider de regionale kraftsystemutredningene til også å omfatte nettet nærmest strømkundene fra 1. juli. Dette er et godt grep som kan bidra til bedre nettplanlegging og mindre ressursbruk, mener Energi Norge.

 8. Nyhet, Strømnett

  Effekttariffer på høring etter sommerferien

  NVE vil sende på høring et forslag til utforming av effekttariffer etter sommerferien, som mest sannsynlig vil bestå av en tariff basert på abonnert effekt pluss en overbrukstariff.

 9. Nyhet, Strømnett, Strømmarked

  Elhub-oppstart kan utsettes ytterligere

  Oppstart av Elhuben, som vil være et felles IKT-system for kraft- og nettleverandører, er igjen utsatt på grunn av feil avdekket i testperioden. Ny lanseringsdato er anslått til første kvartal 2018, men dette virker høyst usikkert, mener Energi Norge.

 10. Nyhet, Strømnett

  Høring skal avgjøre om NVE-renten endres

  Referanserenten som brukes til beregning av tillatt inntekt for nettselskapene – den såkalte NVE-renten – vurderes endret fra 2019. Nå vil NVE bruke tilbakemeldingene fra en høringsrunde til å avgjøre om det skal gjøres endringer.