Foto: En mann sitter i et flysete og smiler. Petra Gjemmestad / Energi Norge

Energi Norge og fornybarnæringen

Energi Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, som representerer selskapene som produserer, transporterer og leverer fornybar energi i Norge.

Energi Norges medlemsbedrifter står for nesten all kraftproduksjonen i Norge og sørger for daglige leveranser til cirka 90 prosent av landets strøm- og nettkunder.

Fornybarnæringen omsetter for opptil 170 milliarder kroner årlig og sysselsetter direkte og indirekte over 30.000 ansatte. Næringen er den mest produktive verdiskaperen i norsk fastlandsindustri, målt i omsetning per sysselsatt. Næringen bidrar med opptil 69 milliarder kroner til fellesskapet årlig gjennom skatter, avgifter og utbytte til offentlige eiere. Rundt 90 prosent av kraftproduksjonen og 85 prosent av kraftnettet eies av kommuner, fylker og staten. Tallene er hentet fra Energi Norges Fornybarometer.

Norsk kraftproduksjon er nær 100 prosent fornybar og utslippsfri. I normalår kommer 90 prosent fra vannkraft, åtte prosent fra vindkraft og to prosent fra termiske kraftverk. Kraftnettet er 330.000 kilometer langt og har en leveringssikkerhet på 99,99 prosent, til tross for stadig mer ekstremvær i Norge. Tallene er hentet fra NVEs nettsider.

Fornybarnæringens visjon er at Norge skal ta en global lederrolle som det første fornybare og fullelektriske samfunn i verden. Norges unike fornybarressurser legger grunnlag for omstilling til et utslippsfritt samfunn med nye, lønnsomme arbeidsplasser. Elektrifisering er den viktigste løsningen for å nå norske klimamål og samtidig øke verdiskapingen.  

Energi Norge har rundt 50 ansatte som jobber aktivt for rammevilkår som bidrar til lønnsom vekst og utvikling for medlemsbedriftene. Vi tilbyr våre medlemmer faglig rådgivning innen næringspolitikk, arbeidsgiverforhold, HMS, anskaffelser, medie- og samfunnskontakt, samt gode avtaler innen pensjon, forsikring og advokattjenester. 

Energi Norge er den største tilbyderen av kurs og konferanser til fornybarnæringen, med over 100 arrangementer årlig gjennom eget datterselskap (Energi Norge AS). Selskapet utvikler og leder også store forskningsprosjekter på vegne av næringen, for å bidra til økt kunnskap og kompetanse.

Energi Norge er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), et nordiske samarbeidet Nordenergi og den europeiske bransjeorganisasjonen Eurelectric. Vi har kontor i Oslo og Brussel.