Innhold

Foto: En mann sitter i et flysete og smiler. Petra Gjemmestad / Energi Norge

Energi Norge og fornybarnæringen

Energi Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, som representerer selskapene som produserer, transporterer og leverer fornybar energi i Norge.

Energi Norges cirka 300 medlemsbedrifter står for nesten all kraftproduksjonen i Norge og sørger for daglige leveranser til cirka 90 prosent av landets strøm- og nettkunder.

Fornybarnæringen omsetter for rundt 70-75 milliarder kroner årlig og sysselsetter over 20.000 årsverk. Næringen er den største verdiskaperen i norsk fastlandsindustri og bidrar med opptil 65 milliarder kroner til fellesskapet årlig gjennom skatter, avgifter og utbytte til offentlige eiere. Rundt 90 prosent av kraftproduksjonen og 85 prosent av kraftnettet eies av kommuner, fylker og staten.

Norsk kraftproduksjon er nær 100 prosent fornybar og utslippsfri, hvorav 95 prosent kommer fra nærmere 1700 vannkraftverk fra Agder i sør til Finnmark i nord. Kraftnettet er 330.000 kilometer langt og har en leveringssikkerhet på 99,9 prosent, til tross for stadig mer ekstremvær i Norge.

Fornybarnæringens visjon er at Norge skal ta en global lederrolle som det første fornybare og fullelektriske samfunn i verden. Norges unike fornybarressurser legger grunnlag for omstilling til et utslippsfritt samfunn og for grønn vekst og nye arbeidsplasser innen næringslivet.

Energi Norge jobber aktivt for rammevilkår som bidrar til lønnsom vekst og utvikling for medlemsbedriftene. Vi tilbyr også våre medlemmer faglig rådgivning innen næringspolitikk, arbeidsgiverforhold, HMS, anskaffelser, medie- og samfunnskontakt, samt gode tilbud innen pensjon, forsikring og advokattjenester.

Energi Norge er i tillegg den største tilbyderen av kurs og konferanser til fornybarnæringen, med over 100 arrangementer årlig gjennom eget datterselskap (Energi Norge AS). Selskapet utvikler og leder også store forskningsprosjekter på vegne av næringen, for å bidra til økt kunnskap og kompetanse.

Energi Norge er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).