Knut Kroepelien står og smiler foran et basseng med grønne trær i bakgrunnen. Foto Foto: Caroline Roka.

Om Energi Norge

Energi Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, som representerer selskapene som produserer, transporterer, leverer og bygger infrastruktur for fornybar energi i Norge.

Fakta om Energi Norge

  • Våre medlemsbedrifter står for nesten all kraftproduksjonen i Norge og sørger for daglige leveranser til cirka 90 prosent av landets strøm- og nettkunder.
  • Vi har rundt 50 ansatte som jobber aktivt for rammevilkår som bidrar til lønnsom vekst og utvikling for medlemsbedriftene. Vi tilbyr våre medlemmer faglig rådgivning innen næringspolitikk, arbeidsgiverforhold, HMS, anskaffelser, medie- og samfunnskontakt, samt gode avtaler innen pensjon, forsikring og advokattjenester. 
  • Energi Norge er den største tilbyderen av kurs og konferanser til fornybarnæringen, med over 100 arrangementer årlig gjennom eget datterselskap (Energi Norge AS). 
  • Vi utvikler og leder også store forskningsprosjekter på vegne av næringen, for å bidra til økt kunnskap og kompetanse.
  • Energi Norge er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), et nordiske samarbeidet Nordenergi og den europeiske bransjeorganisasjonen Eurelectric
  • Vi er Miljøfyrtårnsertifisert.
  • Vi har kontor i Oslo og Brussel

Energi Norges strategiske mål

Vi har alle et ansvar for å sikre at verden er et godt sted å være. Både i dag og i fremtiden. I Energi Norge bidrar vi til begge deler. Vi organiserer over 300 norske bedrifter som produserer, transporterer og leverer ren, fornybar energi. Hver dag går det over 30.000 mennesker på jobb for å gjøre livene våre litt lysere, litt varmere og litt mer bærekraftig. Sammen jobber vi for en felles visjon: Å gjøre Norge til verdens første fornybare og fullelektriske samfunn.

Energi Norges verdigrunnlag

Vi har tre verdier som skal prege organisasjonen både i forhold til medlemmer og utad mot samfunnet. De tre verdiene er:

  • Synlig
  • Uredd
  • Nytenkende