Slik sender du faktura til Energi Norge

Energi Norge og Energi Norge AS ønsker elektronisk faktura fra sine leverandører.

For at din faktura skal få raskest mulig behandling hos oss er det viktig at alle fakturaer stiles til korrekt selskap og er merket med korrekt referanseperson/bestiller.

Vi benytter ansattbrukernavn som referanse på fakturaen, og i EHF skal det plasseres i følgende felt/dataelement:
Referanseperson/Bestiller:
"Deres referanse": (AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID). Kun bokstaver.

Øvrige referanser på faktura etter avtale med bestiller/kontaktperson.

For å kunne gjøre en betaling i rett tid er det viktig at fakturaen merkes med fullt navn til bestiller og er stilet til riktig bedrift (organisasjonsnummer).

Energi Norge
Org.nr: 882 818 632

Energi Norge AS
Org.nr: 982 745 764
MVA-nr: NO 982 745 764 NO

Alternativer til EHF

Dersom faktura ikke kan sendes i EHF-format, vennligst send oss en PDF fil på e-post i henhold til følgende:

Energi Norge
882818632@semine.net

Energi Norge AS
982745764@semine.net

Det er kun PDF-vedlegget som vil bli lest og ikke annen informasjon i selve e-posten. Vi ber om at det kun sendes ett vedlegg per. e-post.

Har du spørsmål om fakturaer?

Ta kontakt på e-post: post@energinorge.no 

For mer informasjon om elektronisk faktura se anskaffelser.no