Energi Norge søker leder for Brussel-kontoret

Cathrine Hagen og Jon Erling Fonneløp snakker sammen og ser på en mobiltelefon. Foto

Foto: Caroline Roka / Energi Norge

Vi søker en ambisiøs og strategisk person som skal bidra til å sikre gjennomslag for Energi Norges politiske plattform. Du vil få ansvar for å koordinere bransjens innsats mot europeiske beslutningstakere i nært samarbeid med medlemsbedrifter og Energi Norges ledelse.

Energi Norge skal fremme fornybarnæringens posisjon i markedet for å øke grønn, norsk verdiskaping. Som den mest produktive verdiskaperen i norsk fastlandsindustri, målt i omsetning per sysselsatt, vil fornybarnæringen spille en avgjørende rolle for norsk velferd i fremtiden.

Norges unike fornybarressurser legger grunnlag for omstilling til et utslippsfritt samfunn med nye, lønnsomme arbeidsplasser. Elektrifisering er den viktigste løsningen for å nå norske klimamål og samtidig øke verdiskapingen. Leder for Energi Norges Brusselkontor skal bidra til å sikre norsk fornybarnæringens konkurranseposisjon i denne energiomstillingen. Rollen som leder for Brusselkontoret gir dermed mulighet til deltagelse og innsikt i noen av de mest sentrale politiske prosessene i vår tid: En ny europeisk klima- og energipolitikk og Norges muligheter i denne prosessen. 

Vi søker en ambisiøs og strategisk person som skal bidra til å sikre gjennomslag for Energi Norges politiske plattform. Lederen for Brusselkontoret har ansvar for å koordinere bransjens innsats mot europeiske beslutningstakere i nært samarbeid med medlemsbedrifter og Energi Norges ledelse for øvrig. Sentrale ambisjoner for stillingen er å sikre vannkraftens konkurransekraft i EUs reguleringer og markedsdesign, og å fremme markedsbaserte klima- og energireguleringer, til beste for klimaet, næringen og samfunnet/kundene. 

Ansvar og oppgaver
 • Påvirkningsarbeid inn mot EU-systemet
 • Bidra til å fremme den europeiske elektrifiseringsagendaen og norske næringsinteresser i denne, også i form av salg av tjenester og teknologi som bidrar til raskere energiomstilling
 • Bidra til raskere implementering av europeisk regelverk
 • Ha tett dialog med ulike typer medlemmer og de ansatte i Oslo, bidra med helhetstenkning og engasjement omkring de europeiske prosessene
 • Koordinering av Energi Norges nordiske og europeiske samarbeid (Nordenergi/Eurelectric)
 • Informasjonsarbeid overfor medlemmer og tilrettelegging for medlemsbesøk
Vi ser etter deg som har
 • Solid samfunnsforståelse og bred kunnskap om politiske prosesser.
 • Evne til å bygge tillit og troverdighet mot både medlemsbedrifter, politiske myndigheter, internt i Energi Norge og NHO-felleskapet.
 • Gode evner til dialog og relasjonsbygging.
 • Innsikt i europeisk energi- og klimapolitikk og Norges tilknytning dette er en fordel.
  Erfaring fra og/eller innsikt i norsk energisektor og ikke minst ha forståelse for hvordan energisektoren kan bidra til innovasjon og omstilling i det grønne skiftet.
 • Stor gjennomføringsevne i forhold til mål og strategier.
 • Høyt ambisjonsnivå, høy integritet og evne til å oppnå tillit både i egen organisasjon og eksternt.
 • Svært gode ferdigheter i skriftlig og muntlig kommunikasjon på norsk og engelsk.
  Gode franskkunnskaper og/eller arbeidserfaring fra Brussel er også fordelaktig.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med våre rådgivere i BackerSkeie, partnere Ann-Kristin Nyrønning, tel. 920 85 397/Jon Erling Tenvik, 971 35 750.

Søknadsfrist er 14. januar 2022