Innhold

Medlemskap i Energi Norge

Energi Norge er den største interesseorganisasjonen for bedrifter og arbeidsgivere i fornybarnæringen.

Derfor er vi medlem i Energi Norge

"Vi ønsker å være en sparringspartner og pådriver for å utvikle fornybarnæringen og gjøre en forskjell. Sammen med Energi Norge kan vi sparre, og komme med forslag og innspill inn mot myndighetene."

Anders Granheim, daglig leder hos Nettservice Ringerike AS

Dette er inkludert i medlemskapet

Arbinn.no - Arbeidsgiverportalen som forenkler din lederhverdag

Som medlem er kompetansen til et av de største arbeidsrettslige fagmiljøene i landet tilgjengelig for deg døgnet rundt gjennom Arbinn.no. Det gir deg en trygghet som arbeidsgiver.

Innholdet på Arbinn.no lages av NHOs advokater og HMS-eksperter. Få svar på spørsmål om ansettelser, permittering, sykefravær, HMS og mye mer.

Eksempler på maler vi tilbyr

Som medlem har du tilgang til en rekke maler og dokumenter. Flere av dem finnes også på engelsk. 

Maler for sykefraværsoppfølging
 • Fraværsregistrering
 • Plakat med tidsfrister og oppgaver
 • Oppfølgingsplan
 • Innkalling til dialogmøte
 • Brev til lege
Maler for arbeidskontrakter
 • Arbeidsavtale fast stilling
 • Arbeidsavtale midlertidig stilling
 • Arbeidsavtale daglig leder
 • Arbeidsavtale ledende og særlig uavhengig stilling 
 • Arbeidsavtale tilkallingshjelp
 • Konkurranseklausuler i arbeidsavtaler
 • Arbeidsreglement
 • Avtale om arbeid i eget hjem
 • Mal for attest
 • Varsel om fratreden ved midlertidig ansettelse
Maler for permittering
 • Permitteringsvarsel ved arbeidsmangel
 • Permittering ved arbeidsmangel (utvidelse av permitteringsgrad)
 • Permittering ved arbeidsmangel (forlengelse av permittering)
Veiledere eksklusive for medlemmer
Ansettelse - skritt for skritt

En ansettelsesprosess kan være krevende. Du har plikter både før ansettelse, under jobbintervjuet og ved etablering av arbeidsforholdet. I tillegg er det helt essensielt med en grundig ansettelsesprosess for å sikre seg de beste kandidatene.  En ansettelse forplikter. Denne veilederen gjør prosessen fra start til slutt lettere for deg.

Innleie av arbeidskraft

I denne veilederen guider vi deg gjennom hvilke krav loven stiller for at det skal være adgang til å benytte innleid arbeidskraft eller entrepriser, og hvilke plikter og rettigheter som følger med slike ordninger.

Markedsføring gjennom e-post (GDPR)

Sender bedriften din e-poster med markedsføring av varer eller tjenester? Da må du ta hensyn til personvern og samtykke. I denne veilederen får du innsikt i hvilke regler som gjelder. 

Midlertidig ansettelse

Hovedregelen i norsk arbeidsliv er fast ansettelse. I visse tilfeller er det mulig å ansette noen midlertidig. For eksempel når du trenger en vikar, eller arbeidet er av midlertidig karakter. Denne veilederen gir deg en gjennomgang av muligheter loven gir, samt vurderinger og grep du må ta for å ansette noen midlertidig.

Nedbemanning

Denne veilederen gjelder nedbemanninger som følge av forhold på arbeidsgivers side, som for eksempel svakere omsetning, ny teknologi, endret ordretilgang eller andre endrede behov.

Oppsigelse

En oppsigelse skal aldri komme overraskende på en ansatt. Målet må alltid være å få arbeidsforholdet til å fungere, slik at problemet løses. For å unngå konflikt ved en oppsigelse er det viktig å ha gjennomført en god prosess i forkant. En grundig prosess er dessuten viktig for at oppsigelsen skal være gyldig.

Permittering

Når bedriften ikke kan sysselsette arbeidstakeren på en økonomisk forsvarlig måte, og situasjonen er midlertidig, kan ansatte permitteres for en periode. Permittering innebærer at arbeidstakere blir fristilt fra arbeidsoppgavene sine, og arbeidsgiver skal bare betale lønn i en kort periode. Vilkårene for å permittere er ikke lovregulert, men de står i Hovedavtalen. Reglene gjelder også for bedrifter som ikke er bundet av Hovedavtalen. I denne veilederen gjennomgås reglene for permittering skritt for skritt.

Personvernforordningen (GDPR)

Hvordan skal du som bedrift forholde deg til personvern og GDPR ? Her får du kunnskapen og verktøyene du trenger.

Varsling og varslere

Arbeidstakere og innleide har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten, så lenge dette ikke er i strid med annen lov, for eksempel om taushetsplikt. Varsling er både lovlig og ønsket. I denne veilederen får du svar på hvordan du går du frem for å sikre at din bedrift tilrettelegger riktig for varsling.

Virksomhetsoverdragelse

Når en virksomhet skifter eier eller driver, for eksempel gjennom fusjon, oppkjøp eller outsourcing, får de ansatte en rekke rettigheter. Her får du veiledning i reglene som regulerer dette.


Eksempler på andre veilederne som er åpent tilgjengelig:

Gjenåpning av kontor (smittevernstiltak)
Kontrolltiltak og overvåkning på arbeidsplassen (GDPR)
Risikovurdering
Strategi i bedriften for kompetanseutvikling

Juridisk rådgivning innen arbeidsrett

Som medlem i Energi Norge er advokathjelp innen arbeidsrett inkludert i kontingenten. Vår advokat Ståle Borgersen har spesiell kunnskap om bedrifter i kraftnæringen og rettigheter og plikter ved virksomhetsoverdragelser. Han er forhandlingsleder i tariffoppgjøret for avtale 330-Energioverenskomsten der EL og IT Forbundet er motpart.

Alle NHO sine regionkontor har en lokal advokat som også kan hjelpe deg.

Medlemmer kan ringe 23 08 84 40 eller bruke chat på Arbinn.no for å få kontakt med advokat. Tjenesten er åpen på hverdager fra kl 8-16.

Nettbutikk med håndbøker og forskrifter

Energi Norge tilbyr en bred portefølje av fagpublikasjoner for fornybarnæringen. 

Populære publikasjoner i vår nettbutikk

 • Økonomihåndboka
 • NEK-405-20: Norsk elektroteknisk norm. Skadetakst, tilstands- eller tredjepartsvurdering av elektriske anlegg (digital).
 • Guide til NEK 420A: Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder.

Se alle våre produkter i våre nettbutikk.

Kurs og konferanser for fornybarnæringen

Energi Norge er den største tilbyderen av kurs og konferanser til fornybarnæringen, med over 100 arrangementer årlig.

Vi har medlemsrabatt.

 

Full tilgang til alle webinarer og medlemsmøter fra NHO, myndigheter og foredragsholdere

NHO inviterer jevnlig til direkteoverførte nettmøter for våre medlemsbedrifter om Korona-viruset. Du får svar fra NHO og myndigheter om hvordan enkeltbedrifter og norsk næringsliv kan håndtere utfordringene knyttet til utbruddet.

Vi arrangerer også gratis webinarer om ledelse til inspirasjon for alle medlemmer. Hensikten er å gi deg verdifull innsikt for å møte utfordringer du opplever nå, og utfordringer som kommer.

Se kalender med alle webinarer og medlemsmøter (arbinn.no)

Advokathjelp offentlige anskaffelser

Advokathjelp ved offentlige anskaffelser
Regler om offentlig anskaffelse er komplisert materie. Medlemsbedrifter i NHO kan få råd og hjelp av NHOs anskaffelseseksperter om 

 • lov og forskrift om offentlige anskaffelser
 • konkrete anbudskonkurranser 
 • håndhevelse av regelverket

Våre erfarne advokater er blant de beste på feltet.

Kontaktpersoner for spørsmål om offentlige anskaffelser (for medlemmer)

Regionkontor som ivaretar interessene til medlemmene i din region

Regionkontor som ivaretar interessene til medlemmene i din region
Som medlem i NHO er bedriften tilknyttet ett av 10 regionkontor.  De ledes av en regiondirektør. De ansatte der har et spesielt ansvar for å ivareta interessene til medlemmene i sin region.

Regionkontorene tilbyr

 • egen advokathjelp
 • politisk påvirkningskraft i din region
 • rask service og rådgivning
 • lokalkompetanse der du er
 • hjelp til hvordan bruke medlemskapet slik at det blir lønnsomt for din bedrift
 • møteplasser
 • Regionkontoret ønsker å gi deg gode råd når du trenger det mest. Advokathjelpen er en tjeneste som dekkes fullt ut av medlemskontingenten. Den sikrer deg rask og kompetent juridisk bistand innen alle områder av den individuelle og kollektive arbeidsretten.​

De ansatte i regionene jobber kontinuerlig med å fremme interessene for næringslivet i regionen, og deres synspunkter, i samfunnsdebatten. 

Regionkontoret har et bredt engasjement knyttet til både fagopplæring, høyere yrkesfaglig utdanning og akademia. NHO er representert i fylkets yrkesopplæringsnemnd, sitter i styret for den regionale fagskolen og har gode relasjoner til akademia i regionen.

Finn ditt nærmeste regionkontor

Produkter og tjenester vi tilbyr

Advokathjelp ved søksmål

NHOs advokater fører saken for deg for domstolene dersom du har en arbeidsrettslig tvist. Som medlem får din bedrift en svært gunstig pris på slik prosedyrebistand. 

Les mer om medlemstjenesten fra NHO Advokattjenester

NHO Forsikring - skreddersydde og gode betingelser

Som NHO-medlem kan du raskt og enkelt tegne solide forsikringer med svært gode betingelser. NHO Forsikring gjør det mulig å samle alle bedriftens forsikringer i en løsning, med en rådgiver for alle forsikringer.

Medlemsbedrifter som har tegnet avtaler gjennom NHO Forsikring har i snitt spart 20 prosent i forhold til prisen de hadde før.

Les mer om NHO Forsikring 

NHO Pensjon - få et godt pensjonstilbud til din bedrift

NHO Pensjon gir våre medlemsbedrifter tilgang til enkle, trygge og gode løsninger for innskuddspensjon. Alle bedrifter gis like gode vilkår uansett omsetning. Midlene i NHO Pensjon investeres etter strenge bærekraftskriterier.  Medlemsfordelen er levert av Storebrand.

NHO Pensjon vil blant annet:
 • Sikre bedriften en kostnadseffektiv ordning som er enkel for bedriften å etablere, og som i tillegg er enkel å administrere etter at ordningen er satt i gang.
 • Sørge for at små og mellomstore bedrifter nyter godt av felles forhandlingsmakt.
 • Sikre at markedet overvåkes slik at bedriftene over tid kan føle seg trygge på at de har konkurransedyktige vilkår, og at kundebetjening og administrative rutiner har den kvalitet som er lovet.

Les mer om NHO Pensjon

 

NHO Digitale håndbøker for personal, HMS og ledelse

Gjennom våre håndbøker kan du gi alle ansatte en samlet oversikt over rettigheter, plikter, rutiner og retningslinjer i bedriften. De er raske å sette opp og du kan prøve alle håndbøker gratis i 30 dager.

 • Håndbøkene oppdateres regelmessig for deg av NHO's jurister på arbeidsrett når det skjer endringer i lovverket.
 • Håndbøkene kan brukes på alle digitale flater som desktop, mobil og nettbrett i tillegg til egen app.
 • Forslag til tekster gjør at du raskt kan publisere en håndbok og gjøre den tilgjengelig for de ansatte.
 • Ved behov for endringer kan du enkelt tilpasse håndbøkene for din bedrift.
 • Våre digitale håndbøker ligger i en skytjeneste der alle ansatte har tilgang til lik informasjon.
 • Bedriftens tariffavtale er tilgjengeliggjort for redaktørene, slik at det enkelt kan deles med de ansatte.
 • Personal og HMS-håndboken finnes på engelsk.

Se priser og mer informasjon om NHO Digitale håndbøker (arbinn.no)

Kopinoravtale med rabatt

Som NHO-medlem får du rabatt på kopieringsavtale med Kopinor. 

Med kopieringsavtale kan bedriften kopiere og dele opphavsrettslig beskyttet materiale for intern bruk i virksomheten, for eksempel:

 • Laste ned bilder fra internett til bruk i Power Point-presentasjoner
 • Ta utskrift av en avisartikkel
 • Skanne og legge ut en fagartikkel på lukket intranett
 • Sende beskyttet materiale på e-post til en kontraktspart e.l.
 • Kopiere og dele beskyttet materiale med deltagerne på enkeltstående kurs o.l.

Les mer om medlemsfordelen
Med Kopinor-avtalen kopierer du lovlig

Beskyttelse av bedriftens rettigheter og verdier (IPR)

De unike ideene i din bedrift gir deg konkurransefortrinn. Beskytter du dem godt nok?  Medlemmer i NHO kan inngå en samarbeidsavtale med Onsagers AS om patent-, varemerke- og designbeskyttelse.

Samarbeidsavtalen skal bidra til å heve NHO-bedriftenes bevissthet og kunnskap rundt sine immaterielle rettigheter og verdier, samt tilby tilgang til rabatterte IPR-tjenester.

En unik medlemsfordel er en gratis «IP-sjekk». Det innebærer at du får en forenklet gjennomgang av bedriften for å identifisere mulige immaterielle verdier (IP).


Fordeler for medlemmer i NHO

 • Gratis første møte med Onsagers
 • Gratis IP-sjekk av din bedrift eller prosjekt for å identifisere mulige immaterielle verdier
 • Standard IPR-kurs til meget gunstige priser
 • Gode rabatter på Onsagers faste priser

Les mer
Immaterielle rettigheter og verdier (IPR): Slik kan Onsagers hjelpe deg

Medarbeiderundersøkelser - velg blant tre utvalgte leverandører

NHO har inngått avtale med tre utvalgte leverandører av digitale medarbeiderundersøkelser. Dette er Ennova, EBHR og &frankly.

Alle tilbyr digitale verktøy for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser i bedriften, og har gode løsninger til en gunstig pris for NHOs medlemsbedrifter. 

Alle leverandørene tilbyr

 • gode digitale verktøy
 • spørsmål på flere språk
 • mulighet for bedriftstilpasninger
 • lederstøtte i oppfølging av resultater
 • faglig dyktige konsulenter og tillegstjenester ved behov
 • undersøkelser tilpasset endringene i arbeidssituasjon grunnet koronapandemien

De tre produktene som tilbys kan dekke ulike behov.

Les mer 

Digitale verktøy for medarbeiderundersøkelser (arbinn.no)

Forretningsjuridiske tjenester fra Eurojuris

Ved behov for annen juridisk bistand enn det NHOs advokater kan tilby har vi fremforhandlet en avtale med Eurojuris Norge. Eurojuris har 17 lokalkontor over hele landet, alle med et særskilt fokus mot SMB-markedet. 

Dette medlemstilbudet gjør det enkelt å finne en advokat til en fordelaktig pris. Medlemmer får 15 prosent rabatt og en time gratis førstekonsultasjon. 

NHO-medlemmer kan kontakte Eurojuris på et eget telefonnummer eller e-post. Det er dedikerte kontaktpersoner på hvert enkelt av kontorene.

Les mer om medlemsfordelen fra Eurojuris (arbinn.no)

 

Innkjøpskjeden - få gode betingelser på over 10.000 varer

Innkjøpskjeden gir gode innkjøpsbetingelser på alt du trenger til din bedrift. Den administreres av landsforeningen NHO Reiseliv, og er åpen for medlemmer også i andre landsforeninger. 

Gjennom innkjøpskompetanse og forhandlingsmakt tilbys medlemmene konkurransedyktige innkjøpsbetingelser på et bredt sortiment av varer: 

 • mat og drikke, inkludert øl, vin og brennevin
 • non-food
 • utstyr
 • yrkesklær
 • forsikringsavtaler
 • kredittkortavtaler
 • telefoni
 • andre bransjerelaterte varer og tjenester

Totalt inneholder sortimentet som leveres via avtalegrossistene over 10 000 varer. I tillegg kommer alle direktedistribuerte varer og tjenester. Innkjøpskjeden er eid av medlemmene og overskuddet tilbakeføres tilbake til medlemmene gjennom en attraktiv bonusordning.


Les mer

Informasjon til eksisterende medlemmer

Administrer bedriftens medlemskap

 • Oversikt over medlemsfordeler din bedrift benytter seg av
 • Bedriftens tariffavtaler, fakturaer og årsoppgaver 
 • Rediger hvem i din bedrift som skal være kontaktpersoner for Energi Norge og NHO
 • Gi dine mellomledere tilgang til Arbinn.no
 • Hold nøkkeldata om bedriften oppdatert 

Logg inn på Mitt medlemskap

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt