Energi Norge

Innhold

Hvorfor bli medlem?

Publisert

Energi Norge representerer nesten 300 medlemsbedrifter som produserer, frakter og selger strøm og varme. Som medlem i Energi Norge står man sammen med en samlet fornybarnæring, som igjen gir større gjennomslagskraft.

Energi Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. I samarbeid med våre medlemsbedrifter og gjennom dialog med beslutningstakere, media og opinion, jobber Energi Norge for fornybarnæringens rammevilkår.

Som medlem i Energi Norge får din bedrift:

  • Sterkere innflytelse
  • Rådgivning og kompetanse
  • Tilgang på faglige nettverk
  • Rabatter på kurs, konferanser, pensjon og forsikring

Se alle medlemsfordelene her.

Hvem kan bli medlem i Energi Norge?

Bedrifter som har virksomheter som produserer, transporterer, omsetter eller leverer fornybar energi (strøm eller varme), samt tilliggende virksomhet. Bedriften må være en egen juridiske enhet, ettersom hver juridisk enhet trenger eget medlemskap.

Medlemskap i NHO

Medlemskap i Energi Norge innebærer også medlemskap i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). NHO er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge og tilhørigheten bidrar til økt tyngde i tarifforhandlingene og redusert streikefare. I tillegg gir det mulighet til å påvirke NHOs standpunkter i ulike saker som berører fornybarnæringen og norsk energipolitikk.

Bindingstiden for medlemskap i Energi Norge er to år, og utmeldingsfristen seks måneder.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: