Energi Norge

Innhold

Lederpraten: Alexandra Mara Münzer

Nyhet, Medlemskap og fordeler

Publisert

Dame i sort/hvitt. foto

Alexandra Mara Münzer er daglig leder Greenfact som nylig ble medlem i Energi Norge. Foto: Greenfact

Vi ønsker markedsanalyse- og konsulentfirmaet Greenfact velkommen som medlem i Energi Norge. I dette intervjuet blir du bedre kjent med selskapet og daglig leder Alexandra Mara Münzer.

Alexandra Mara Münzer

Stilling: Daglig Leder Greenfact as

Bakgrunn: Sammen med kollegaene har Alexandra bygget opp Greenfact.

Greenfact er en ledende tilbyder av markeds- og prisinformasjon om grønne sertifikater og opprinnelsesgarantier. Selskapet ble etablert for tre år siden av Alexandra Mara Münzer og kolleagene hennes. På den korte tiden har det Oslo-baserte selskapet fått kunder over hele Europa.

1. Hva opptar ditt selskap mest for tiden?

Vi bruker mye tid på å gjøre de grønne sertifikatmarkedene mer transparente for kundene våre. Dette innebærer at vi må holde oss oppdatert på utviklingen i markedene for fornybar energi i hele Europa, men også i resten av verden. Vi utvikler hele tiden nye produkter og nye løsninger for web-plattformen vår.

Les mer om Greenfact her

2. Hva er den største utfordringen fornybarnæringen står overfor?

Fra et opprinnelsesgarantiperspektiv, lider markedet definitivt av det faktum at konseptet er ganske abstrakt, der reglene varierer litt fra land til land. Dette innebærer at det kan være vanskelig for enkeltpersoner og selskaper som ikke håndterer opprinnelsesgarantier regelmessig og fullt ut forstå hvordan de virker, dynamikken i dem, men også betydningen av dem.

3. Hva er du mest stolt av å ha fått til de siste årene?

Selskapet er bare tre år gammelt, og på den bakgrunnen er vi stolte av at de fleste større energi- og energitradingselskapene i Europa er kunder av oss.

4. Hvordan ser kraftmarkedet ut om 10 år?

I lys av den pågående klimadebatten, vil relevansen av grønn strøm til sluttkunder øke. Folk vil ønske å gi sitt bidrag og dermed bidra til å bygge ny, men også ta vare på eldre fornybar produksjonskapasitet. Ut fra dette, tror jeg det er et økende marked for lokale grønne tariffer knyttet opp mot enkeltkraftverk. Vi ser dette i Nederland, men det vil også komme i Tyskland i 2021.

Tre kjappe

Din favoritthobby?

Løping i den flotte norske naturen.

Beste boken du har lest?

Cormac McCarthy's Grensetrilogi

Ditt største forbilde?

Jeg beundrer mange entreprenører som jeg kjenner innen fornybar- og biogass-sektoren. Mange arbeider ut fra overbevisning, og de har det som skal til for å lykkes på sine felt: Smartness, utholdenhet og mot.

5. Hvorfor er dere medlem i Energi Norge?

Vi ønsker å støtte Energi Norge i deres arbeid med å informere den norske regjeringen på en objektiv måte om Norges rolle i det Europeiske markedet for opprinnelsesgarantier.

6. Hva ville du gjort hvis du var energiminister for en dag?

Hvis jeg var energiminister i alle EU-land, men også i Norge, ville jeg implementert konseptet med «full disclosure» i både Norge og alle EU-land. Per i dag er det bare Østerrike, Sveits og Nederland som har det. Dette innebærer at all konsumert strøm ville blitt backet av opprinnelsesgarantier, og systemet med «disclosure» ville blitt enklere og mer effektivt. Videre ville jeg forent opprinnelsesgarantimarkedet i hele Europa for å legge til rette for handel og dermed øke likviditeten.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: