Innhold

Lederpraten: Annika Hoffner

Nyhet, Medlemskap og fordeler

Publisert

Teksten Lederpraten Annika Hoffner Fortum Charge & drive ved siden av bilde av en dame. Fotoillustrasjon

– Vår bredde som energi- og gjenvinningsselskap gjør at vi kan sette inn våre ressurser der det har aller mest effekt for å skape en renere verden, sier Annika Hoffner i Fortum Charge & Drive.

Annika Hoffner er daglig leder i Fortum Charge & Drive som er Norges største operatør av ladestasjoner for elbil i Norge. Vi har tatt en prat med Hoffner, som jobber tett på prosessene med å utvikle digitale tjenester som gjør det enkelt for deg som kjører elbil å ta smarte valg når det gjelder strømbruk.

1. Hva opptar ditt selskap mest for tiden?

Annika Hoffner

Stilling: Daglig leder Fortum Charge & Drive.

Bakgrunn: 2 år i Fortum, har tidligere ledet Accenture Norges virksomhet innenfor kraftindustrien, og før det arbeidet på SAP og ABB.

Elbiler utgjør nå mer enn 10 prosent av flåten i Norge. I Fortum Charge & Drive er vi opptatt av å kontinuerlig videreutvikle våre ladetjenester og muliggjøre brukervennlig, rask og effektiv lading for elbilister, uansett om de er hjemme, på jobben eller ute på tur.  Dette gjør vi ved å utvide Fortum sitt offentlige ladenettverk i Norden og utvikle nye digitale tjenester.

2. Hva er den største utfordringen fornybarnæringen står overfor?

Fornybarnæringen må sikre at strømnettet bygges for en fremtid med kun fornybare energikilder. De nordiske landene har nå en kjempemulighet til å gå sammen om å planlegge utbyggingen av sine strømnett. Sammen kan vi få full utnyttelse av den fornybare energien som skal bygges i årene fremover.

3. Hva er du mest stolt av å ha fått til de siste årene?

Les mer om Fortum Charge & Drive

Fortum Charge & Drive

Fortum Charge & Drive

Jeg er stolt av å jobbe i Fortum og få være en del av gjengen som har bidratt til å gjøre det enklere å kjøre elbil. Vår utbygging av ladenettverk i Norden og smart hjemmelading gjør elbil til et godt valg. I tillegg til at vi jobber med fornybar energi, er Fortum en god aktør innen gjenvinning og resirkulering. Vår bredde som energi- og gjenvinningsselskap gjør at vi kan sette inn våre ressurser der det har aller mest effekt for å skape en renere verden.

4. Hvordan ser kraftmarkedet ut om 10 år?

Da har vi 4 millioner elbiler i Norden og enda mer fornybar energiproduksjon enn vi har i dag. De nordiske landene er blitt kjempegode på å samarbeide om felles planlegging av kraftnettet og for å sørge for at kraftmarkedet fungerer optimalt.

5. Hvorfor er dere medlem i Energi Norge?

Tre kjappe

Din favoritthobby? 

Kjøre alpint

Beste boken du har lest?

To som fortsatt kjennes aktuelle er Outliers av Malcom Gladwell og Lean Start Up av Erik Ries.

Ditt største forbilde?

Ingen spesiell person, men blir inpisrert av mange flotte mennesker.

Vi vil involvere våre kunder og samfunnet til å bli med på omstillingen til en grønnere verden. I Energi Norge står vi sammen med en samlet fornybarnæring, som igjen gir større gjennomslagskraft.

6. Hva ville du gjort hvis du var energiminister for en dag?

Jeg ville sørget for en fremtidsrettet utbygging av kraftnettet i samarbeid med mine energiministerkollegaer i Danmark, Sverige og Finland. Og så ville jeg gjort det jeg kan for å sørge for en faktabasert debatt i Norge, som i større grad gir forståelse for hvorfor det er behov for mer fornybar energiproduksjon. Til sist ville jeg så klart lagt til rette for en raskere prosess i forbindelse med utbygging av ladeinfrastruktur.

Les flere intervjuer i samme serie her.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: