Lederpraten: Geir Bergflødt

Nyhet, Medlemskap og fordeler

Publisert

Geir Bergflødt sitter sammen med Inger Lise Lund og Anders Diep-Lynne. Foto

Hva skal Energi Norge være for medlemmene? Dette temaet brynet Geir Bergflødt (Austevoll Kraftlag), Inger Lise Lund (Indre Salten Energi) og Anders Diep-Lynne (Norsk Grønnkraft) seg på Energi Norges regionmøte i 2016. Foto: Camilla M. Granheim.

Bli bedre kjent med de som jobber i Fornybarnæringen. Geir Bergflødt er administrerende direktør i Austevoll Kraftlag. Der er de som en liten familie – en flat organisasjon der de alltid er til stede for hverandre.

Geir Bergflødt

Stilling: Administrerende direktør i Austevoll Kraftlag

Bakgrunn: Sivil økonom/ingeniør. 20 år i ulike stillinger i finans og forsikring. Før det produksjonsansvarlig for Vinmonopolet i Bergen. Begynte karrieren hos Frank Mohn i Bergen.

Austevoll er en øygruppe og kommune i Midthordland i nærheten av Bergen. Herfra har Bergflødt styrt kraftlaget siden 2008. Han er kjent for sitt engasjement og evne til å se hva som er bra for hele fornybarnæringen. 

Kan du dele noen av dine opplevelser i fornybarnæringen?

Fornybarnæringen møtte jeg allerede som liten gutt. Jeg hadde fått en gammel sykkeldynamo og klarte med litt ombygging å produsere strøm ved hjelp av en liten bekk. Dette ga lys til noen små 12V pærer. Dette fascinerte meg!

Senere i livet tok jeg teknisk og økonomisk utdanning, og møtte fornybarnæringen på ordentlig som leverandør av forsikringer. Vet ikke hvor mange produksjonshaller jeg har sett fra Kirkenes til Kristiansand, men mange er det!

I 2008 ble det alvor! Da satt jeg som øverste leder i Austevoll Kraftlag SA – et infrastrukturselskap som står for distribusjon av strøm, kraftomsetning, internett og VA – tjenester i Austevoll kommune. En bedrift med 50 årsverk, og alt sammen er det kundene våre som eier.

Det er et privilegium å få lov til å jobbe i den næringen som har nøkkelen til det grønne skiftet, og det har vært en fantastisk reise å få lov til å ta del i den utviklingen vi har sett, ikke minst de siste årene med elektrifisering av Norges lengste fergesamband.

Hva opptar ditt selskap mest for tiden?

Vi står midt oppe i en elektrifisering av ulike næringer. Vi har tilrettelagt for elektrisk drift av to fergesamband til og fra Austevoll, oppdrettsnæringen og tilbringerflåten til denne skal elektrifiseres, og det er i tillegg flere større energikrevende næringer under etablering i Austevoll. Vår oppgave er å tilrettelegge for dette, og sørge for at det er tilgang til nok energi og effekt inn til dette vakre øyriket ytterst på Vestlandskysten.

Hva er den største utfordringen fornybarnæringen står overfor?

Paradigmeskifte innen teknologiutvikling og digitalisering. Både opp- og nedstrøms. Vi står fremfor omfattende investeringer i strømnettet, samtidig som vi ser økende grad av selvforsynte kunder som fortsatt er avhengige av å være tilknyttet et velfungerende strømnett. 

Vi ser voksesmerter når det gjelder nettutviklingen i Norge. Vi får ikke bygge nett i samme tempo som det tempoet vi ser i elektrifiseringen av Norge, og vi trenger en samlet elektrifiseringsstrategi. Spesielt rammer dette Vestlandet og vi håper NVE legger til rette for en «fast track» løsning for nettutvikling på Vestlandet.

Hva er det viktigste HMS tiltaket i din bedrift?

HMS-arbeid handler for meg ikke om skippertak, men om daglig innsats og fokus på at samtlige ansatte skal komme hel hjem hver dag! Med mange års bakgrunn fra skadeforsikringsselskap og «riskmanagement» tenking i bagasjen, ble HMS første punkt på dagsordenen i ledermøter og styremøter. Jeg er glad for at Energi Norge for alvor har satt fokus på HMS og utviklet et godt arbeidsverktøy for medlemsbedriftene. Så er det opp til oss å tiltre dette, og sette det ut i virkeligheten.

HMS-arbeid handler for meg ikke om skippertak, men om daglig innsats og fokus på at samtlige ansatte skal komme hel hjem hver dag!

Geir Bergflødt
Hva tenker du som avtroppende leder i Utvalg for små og mellomstore bedrifter (USMB) om rollen til utvalget?

Utvalget skal gi råd til styret og ledelsen i Energi Norge om strategiske veivalg og prioriteringer knyttet til de viktigste energi- og næringspolitiske sakene for Energi Norge og medlemsbedriftene innen strømnett, markedsrelaterte spørsmål, systemspørsmål, kraftproduksjon, klima, miljø, med mer. Etter fire år i styret i Energi Norge, gikk jeg inn som leder av dette utvalget. Det å få lov til å arbeide med å formidle og ivareta de små og mellomstore bedriftenes interesser innen Energi Norges energi- og næringspolitiske arbeid har vært svært interessant og givende. Utvalget blir så absolutt hørt, og er en del av «limet» mellom administrasjon/ styret og de mindre medlemsbedriftene.

Hva vil du trekke fram som viktige utfordringer og suksesser arbeidet i USMB har gitt?

Det har vært arbeidet med så mange saker over mange år, så det er vanskelig å trekke frem en enkeltstående sak. Men det er klart at med en så bred organisasjon som Energi Norge, med så stor bredde i medlemsbedriftene, er det vanskelig – om ikke umulig – å være enig om alt. Da har jeg vært svært godt fornøyet de gangene jeg har fått lov til å være med på å samle medlemmene. Ikke minst når det gjelder arbeidet innenfor det funksjonelle- og selskapsmessige skillet og forskriftsarbeidet forbundet med dette.

Har du noen tanker om arbeidet som gjøres med å styrke samspillet i fornybar?

Nyttig arbeid som jeg også har fått lov til å være med på å påvirke i flere sammenhenger. Jeg hilser velkommen det gode arbeidet som gjøres, ikke minst innenfor alliansebygging langs flere akser. Et arbeid som vi i dag har sett konkrete resultat av gjennom den felles industri- og energipolitiske plattform som er lagt frem, der gode krefter fra Energi Norge har bidratt i arbeidet – sammen med andre bransjeorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner.

Reposisjoneringsarbeid er langsiktig arbeid som krever stayerevner – lykke til med dette arbeidet i årene som kommer!

Tre kjappe

Din favoritthobby? Snekring.

Beste boken du har lest? Sitater av Per Fugelli. Tar ikke lang tid å lese, men tar et liv å forstå ...

Ditt største forbilde? Min avdøde onkel – Magdalon Andersen - som ledet Bergen Lysverker i en årrekke.

Hvorfor er dere medlem i Energi Norge?

Som en liten aktør, trenger vi Energi Norge som vår «vakthund» på den politiske arena, samtidig som vi har en solid partner innenfor arbeidsgiverspørsmål.

Hva ville du gjort hvis du var energiminister for en dag?

Intensivert arbeidet med å tilrettelegge for en fullelektrifisering av Norge.

Hva gleder du deg mest til i en ny tilværelse, og hva vil du savne mest?

Jeg har «smakt» litt på pensjonistlivet, bl.a. med lengre fjellturer på Hardangervidden, båtlivet på Vestlandskysten og ikke minst samvær med familie. Etter 45 yrkesaktive år er det litt «skremmende» at jeg ikke skal møte på en arbeidsplass hver dag, men jeg har tre eiendommer som skal vedlikeholdes, mye som skal gjøres i hagen, to drivhus med full produksjon i sommerhalvåret, garn som skal i sjøen … og så har jeg mere enn hundre dikt som jeg har skrevet, hvert av dem med en selvopplevet historie bak, som jeg håper skal bli til en illustrert bok i løpet høsten/ vinteren. Så de første ukene har jeg en del planer i alle fall … Og så er det fortsatt mange steder på kloden som skal besøkes, så om min kone og jeg skal rekke dette, må vi begynne nå, og vi gleder oss!

Om noe blir savnet, så blir det først og fremst alle de gode kollegaene jeg har hatt. I Austevoll Kraftlag er vi som en liten familie – en flat organisasjon der vi alltid til stede for hverandre. Og så har vi sammen fått lov til å bidra til bærekraftig utvikling av Austevollsamfunnet samtidig som vi har hatt en trygg og trivelig arbeidsplass. 

Les mer om Austevoll Kraftlag her

Logo Austevoll Kraftlag, lilla og grønn. illustrasjon

Austevoll Kraftlag SA blei stifta som eit partslag 25. mars 1946, og fortsatt er det private som eig selskapet (97%). Overskot frå kraftlaget går tilbake til eigarane eller til vidareutvikling av Austevoll-samfunnet - heile 194 millioner kroner dei siste ti åra. Så ei krone til Austevoll Kraftlag SA, er også eit bidrag til vidareutvikling av øysamfunnet.

Lederpraten

I intervjuserien Lederpraten kan du bli bedre kjent med noen av lederne i Energi Norges medlemsbedrifter. Ønsker du og din bedrift å bli intervjuet? Ta kontakt med Camilla M. Granheim.

Les flere intervjuer i samme serie her.

Her finner du mer informasjon om medlemskap og medlemsfordeler i Energi Norge.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: