Innhold

Lederpraten: Kristin Lian

Nyhet, Medlemskap og fordeler

Publisert

Kvinne som sitter ved datamaskin. foto

Administrerende direktør Kristin Lian i Hafslund Nett har ingen forbilder, men henter inspirasjon fra flinke folk hun møter. Foto: Hafslund Nett

Kristin Lian leder Hafslund Nett, som er Norges største nettselskap. Fusjonsprosessen med Eidsiva opptar mye av tiden hennes, og hun tror en fusjon vil gi selskapet en kjempefordel.

Kristin Lian

Stilling: Administrerende direktør i Hafslund Nett

Bakgrunn: Har jobbet i Hafslund i 20 år. De siste 6 årene som administrerende direktør.

Hafslund Nett eier og forvalter regionalnettet i Oslo, Akershus og Østfold, og har 720 000 kunder. I dette intervjuet kan du bli bedre kjent med Kristin Lian, som har ledet nettselskapet de siste seks årene.  

Hva opptar ditt selskap mest for tiden?

Det som opptar oss mest akkurat nå er fusjonsprosessen med Eidsiva. Jeg håper at vi får til en fusjon. For oss som selskap hadde det vært en kjempefordel. Vi vil få enda sterkere kompetansemiljø og kundene vil få enda lavere nettleie.

Les mer om Hafslund Nett her

Hva er den største utfordringen fornybarnæringen står overfor?

Overgangen til lavutslippssamfunnet. Det å fase ut fossile brensler til fordel for det fornybare og fullelektriske er en kjempeutfordring som gjør det moro å jobbe i denne bransjen.

Hva er du mest stolt av å ha fått til de siste årene?

Jeg er veldig stolt av å lede et selskap som er så bra som Hafslund Nett.

Tre kjappe

Din favoritthobby? 

Fjelltur i alle varianter.

Beste boken du har lest? 

Vanskelig spørsmål – jeg husker ikke bøker. Akkurat nå leser jeg Helga Flatland - En moderne familie. Det er en veldig bra bok.

Ditt største forbilde?

Har ingen forbilder, men jeg møter mange flinke folk og de henter jeg inspirasjon hos. 

Hvordan ser kraftmarkedet ut om 10 år?

Vanskelig å si. Men mye vil skje nært kunden. Uregulert sol og effektkrevende lading vil nok gjøre at vi trenger flere markeder enn vi kjenner i dag. 

Hvorfor er dere medlem i Energi Norge?

Viktig å få til godt bransjesamarbeid om viktige rammebetingelser.

Hva ville du gjort hvis du var energiminister for en dag?

Jeg ville fått noen til å forklare meg hvorfor vi har 122 nettselskaper i Norge. Og hvis ingen kunne gi en god forklaring så ville jeg sørget for at vi fikk færre.