Innhold

Lederpraten: Ola Børke

Nyhet, Medlemskap og fordeler

Publisert

Mann med briller og tekst. foto

Vi må balansere behovet for gode samfunnsøkonomiske løsninger for fornybarsamfunnet, med de trendene vi ser i markedet der kundene selv ønsker å ta del i «i det grønne skiftet», sier daglig leder Ola Børke i Eidsiva Bioenergi.

Ola Børke er daglig leder i Eidsiva Bioenergi som drifter, prosjekterer og bygger ut bioenergianlegg. I år fyller selskapet 10 år, og går samtidig inn i en svært spennende fase.

Ola Børke

Stilling: Daglig leder i Eidsiva Bioenergi AS

Bakgrunn: Jobbet 10 år i Eidsiva innenfor ulike deler av selskapet. Som investeringsrådgiver/forretningsutvikler frem til han fikk ansvaret for konsernets vindkraftsatsing gjennom Austri Vind. Fra 2013 jobbet han parallelt som ansvarlig for konsesjoner og ytre miljø i Eidsiva Vannkraft.

For 10 år siden valgte Eidsiva å satse tungt på bioenergi og fjernvarme i Innlandet. Det resulterte i opprettelsen av Eidsiva Bioenergi, et heleid selskap i Eidsivakonsernet. Vi har tatt en prat med daglig leder Ola Børke.

Hva opptar ditt selskap mest for tiden?

Eidsiva Bioenergi fyller i år 10 år, og vi har vært gjennom en periode med sterk vekst og store utbyggingsprosjekter. Vi er inne i en svært spennende fase, der vi jobber med både kundevekst, utvikling av nye produkter og tjenester, leveringssikkerhet og digitalisering.

Hva er den største utfordringen fornybarnæringen står overfor?

Vi må balansere behovet for gode samfunnsøkonomiske løsninger for fornybarsamfunnet, med de trendene vi ser i markedet der kundene selv ønsker å ta del i «i det grønne skiftet».

Les mer om Eidsiva Bioenergi her

Vi må tilrettelegge for at de gode lokale løsningene kan virke sammen med de kollektive, og ikke fremstille dette som problemer. Rammebetingelsene for næringen må bygge opp under dette, slik at nødvendig avkastning sikres for den som skal sikre nødvendig ny produksjon av energi og forsyningssikkerheten. 

Hva er du mest stolt av å ha fått til de siste årene?

I disse dager er det vanskelig å komme utenom realiseringen av Raskiftet vindkraftverk, der siste turbin ble ferdig montert nå nylig. Dette prosjektet har jeg brukt nesten seks år av mitt liv på, og det er fantastisk å se at det blir realisert og at det blir et flott anlegg. Anbefaler alle en tur til Hedmarks skoger for å ta en kikk. 

Tre kjappe

Din favoritthobby?

Jeg driver litt som musiker på si. Gir faktisk ut debutalbum nå 2. november. Har helt siden den første gitaren kom i hus i ungdomsårene skrevet låter, så nå er platedrømmen realisert! 

Beste boken du har lest?

Tja, har aldri vært noen bokorm, men er glad i dokumentariske bøker. Kommer jeg over den rette, kan mursteiner gå raskt unna. Skal jeg velge en, må det bli Neil Young biografien "SHAKEY".

Ditt største forbilde?

Det er nok min kone, men jeg må si at Jürgen Klopp seiler oppover på lista. Kona trenger dog ikke føle seg truet på toppen, men blir det ligagull for Liverpool i år vil han havne i glass og ramme svært sentralt plassert i stua.

Hvordan ser kraftmarkedet ut om 10 år?

Mindre sentralstyring. Forbrukerne vil også innenfor vår sektor i større grad drive utviklingen og i stor utstrekning interagere, være konsument, produsent og ta valg utfra et bredere sett av kriterier enn kun pris per KWh. Rammebetingelsene vil nok også bygge opp under en slik utvikling. Energisystemene er i endring, og Norge er i sentrum av denne utviklingen. Det kan gi store muligheter for vår bransje hvis vi er effektive og endringsvillige.

Hvorfor er dere medlem i Energi Norge?

Vi har stor verdi av å jobbe sammen med våre kollegaer i bransjen og Energi Norge, dette gjelder både arbeidslivspolitikk generelt og rammebetingelser spesielt.

Hva ville du gjort hvis du var energiminister for en dag?

Kanskje en liten prat med finansministeren om skatt, før turen gikk til kommunalministeren for å legge inn et ord for vannbåren varme i bygg. Hadde avsluttet dagen med en telefon til min amerikanske kollega for å legge inn et godt ord for Parisavtalen og snakket om hva vår bransje kan bidra med for å nå målene i klimapolitikken.