Energi Norge

Innhold

Lederpraten: Olav Linga

Nyhet, Medlemskap og fordeler

Publisert

Mann i dress. foto

Olav Linga er konsernsjef i Haugaland Kraft. Hvis han var energiminister for en dag hadde norsk vannkraft stått høyt på agendaen. Foto: Haugaland Kraft

– Våre konkurrenter fremover kan bli selskaper som Google, Apple og Amazon. Disse selskapene kan godt tenkes å bli leverandører av fremtidens versjon av fiber og strømprodukter.

Olav Linga

Stilling: Konsernsjef i Haugaland Kraft

Bakgrunn: Utdannet elektroingeniør. Jobbet 22 år i Aker-konsernet, de 4 siste årene som administrerende direktør i Aker Elektro AS.

Det tror konsernsjef Olav Linga i Haugaland Kraft. Vi har tatt en prat med han om blant annet fornybarnæringens utfordringer og hva som har gjort han stolt de siste årene.  

Hva opptar ditt selskap mest for tiden?

Vi jobber mye med strukturendringer i regionen, hvordan vi skal møte kundene i fremtiden og bruk av digitale løsninger. Et nytt og spennende selskap som vi eier i dag, sammen med Kragerø Energi, er Afiber. Dette selskapet har vi store forventninger til.

Hva er den største utfordringen fornybarnæringen står overfor?

Den norske fornybarnæringen sysselsetter i dag 20.000 personer. Bransjen er i en stor omstilling og formidabel vekst. Omstilling til et effektivt og bærekraftig energisystem er krevende, men gir store vekstmuligheter for de bedriftene som er innovative og som klarer å utvikle seg. Vekstmulighetene ligger i å utnytte den tradisjonelle delen av verdikjeden, samtidig som en utnytter nye tjenesteområder, gjerne i allianse med selskaper utenfor næringen som har viktig teknologisk kompetanse blant annet innen digitalisering. 

Les mer om Haugaland Kraft her

Næringen har også utfordringer med en for oppsplittet struktur, og eiere med liten finansiell styrke. Skatteutfordringer og rammebetingelser er også en utfordring når det gjelder nye investeringer.

Hva er du mest stolt av å ha fått til de siste årene?

Haugaland Kraft har gjennomført store endringer de siste årene. Selskapet har gjennomført store strukturendringer i regionen, og vi har blant annet fått majoritetseierskap i Sunnhordland Kraftlag. SØK AS og Finnås Kraftlag er kommet inn på eiersiden i selskapet og er viktige pådrivere til å utvikle Haugaland Kraft videre.

Internt er det gjennomført en rekke forbedringstiltak. Selskapet har også levert gode resultater over lang tid som et resultat av flere elementer, som blant annet volumvekst i alle forretningsområder, synergieffekt av strukturendringer og økning av kundemasser og lojale kunder.

Jeg er også stolt av selskapets dyktige og motiverte medarbeidere med «stå på» vilje. 

Tre kjappe

Din favoritthobby? Har ingen. Bygger hus i Spania, men det er vel mer en utfordring enn hobby ...

Beste boken du har lest? «Gjert Bårdsen og Ole Høiland»

Ditt største forbilde? Mitt største lederforbilde i disse dager er Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge. Hun er modig, utradisjonell og tenker nytt.

Hvordan ser kraftmarkedet ut om 10 år?

Det er vanskelig å spå om fremtiden. Strukturendringene vil fortsette, og det blir betydelig større enheter, men færre selskaper. Konvensjonell storskala kraftproduksjon vil møte konkurranse fra små private anlegg for produksjon og lagring av strøm. Våre konkurrenter fremover kan bli selskaper som Google, Apple, Fuelbooth og Amazon. Disse selskapene kan godt tenkes å bli leverandører av fremtidens versjon av fiber og strømprodukter. 

Hvorfor er dere medlem i Energi Norge?

Energi Norge er vår bransjeorganisasjon som har stor tyngde i å tale vår sak. Energi Norge er en viktig organisasjon til å påvirke rammebetingelsene for at næringen skal være med å nå målene som verdens første fornybare og fullelektriske samfunn.

Hva ville du gjort hvis du var energiminister for en dag?

På en dag hadde jeg ikke fått gjort mye, men norsk vannkraft hadde stått høyt på agendaen.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: