Energi Norge

Innhold

Lederpraten: Ragnhild Åsrønning

Nyhet, Medlemskap og fordeler

Publisert

Kvinne. foto

Ragnhild Åsrønning er daglig leder i Fosen Nett og konstituert daglig leder i Nettselskapet AS. Foto: Energi Norge

Fusjonen mellom tre nettselskaper i Trøndelag opptar mye av tiden til Ragnhild Åsrønning, som er daglig leder i Fosen Nett. Vi har tatt en prat med Åsrønning, som nylig også ble styremedlem i Energi Norge.

Les mer om Fosen Nett her

I mai ble Ragnhild Åsrønning i Fosen Nett valgt inn som nytt medlem i Energi Norges styre. Åsrønning har over 30 års fartstid i fornybarnæringen. De seneste årene som daglig leder i Fosen Nett.

Nå er Fosen Nett, Trøndelags tredje største nettselskap, i ferd med å avslutte en fusjonsprosess med tre andre selskaper. Det har naturlig nok opptatt mye av tiden til Åsrønning.

Hva opptar ditt selskap mest for tiden?

Få på plass fusjonen mellom Fosen Nett, Sodvin Nett og Orkdal Energinett som skal bli til Nettselskapet AS i løpet av sommeren.

Ragnhild Åsrønning

Stilling: Daglig leder i Fosen Nett og konstituert daglig leder i Nettselskapet AS

Bakgrunn: Har jobbet i Fosen Nett i snart 2,5 år. Tidligere over 30 år i ulike selskaper i TrønderEnergi.

Hva er den største utfordringen fornybarnæringen står overfor?

Det grønne skiftet. Det vil kreve mye av vår bransje å gjennomføre en utfasing av fossilt brennstoff til fordel for fornybar energi. Samtidig som det grønne skiftet gjør det spennende å jobbe i denne bransjen.

Hva er du mest stolt av å ha fått til de siste årene?

De endringene som er gjennomført i Fosen Nett. Vi har vært gjennom en omfattende effektivisering fra oppstarten i 2015 frem til nå. Vi har blant annet redusert drift og vedlikeholdskostnadene med 36 prosent, har i dag lavest nettleie i Trøndelag og har god leveringskvalitet med en oppetid på 99,99 prosent.

Tre kjappe

Din favoritthobby?

Jeg liker å skape ting med hendene og er veldig glad i å gå i fjellet.

Beste boken du har lest?

Har ingen favorittbok, men leser mye krim og er glad i historiske romaner.

Ditt største forbilde?

Jeg har ikke et spesifikt forbilde, men henter inspirasjon fra mange flotte mennesker jeg har møtt gjennom livet.

Hvordan ser kraftmarkedet ut om 10 år?

Det er ikke enkelt å spå om fremtiden, men den kundenære produksjon vil nok vokse. Det vil være positivt, men også by på utfordringer for bransjen.

Hvorfor er dere medlem i Energi Norge?

Energi Norge har en viktig rolle i å samle bransjen slik at vi får en tydelig stemme ut mot myndighetene.

Hva ville du gjort hvis du var energiminister for en dag?

Laget gode rammebetingelser for å få fortgang på elektrifiseringen av Norge.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: