Innhold

Lederpraten: Eirik Folkvord Tandberg

Nyhet, Medlemskap og fordeler

Publisert

Mann på scene i blå dress. foto

Administrerende direktør Eirik Folkvord Tandberg i Fortum Oslo Varme er stolt av alle de flinke menneskene han jobber med og alt de har oppnådd sammen det siste året. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien / Enova

– Den største utfordringen som fornybarnæringen står overfor er å sørge for at Norge har et konkurransedyktig næringsliv over tid. Det betyr at vi må ha et fornybart solid kraftsystem, som ikke koster for mye.

Eirik Folkvord Tandberg

Stilling: Administrerende direktør i Fortum Oslo Varme.

Bakgrunn: Vært i kraftbransjen i syv år. Seks år i Hafslund og ett år i Fortum Oslo Varme.

Fortum Oslo Varme gjenvinner energien fra avfall og andre miljøvennlige ressurser for å levere grønn fjernvarme og elektrisitet. I litt over ett år har Eirik Folkvord Tandberg vært administrerende direktør i selskapet, noe han selv beskriver som et veldig spennende og innholdsrikt år. 

Hva opptar ditt selskap mest for tiden?

For oss er det å være med å utvikle Oslo by, som den miljøhovedstaden den er, ved å vokse på fjernvarme- og kjøleleveranser i byen vår. Vi er med på å erstatte fossile oljekjeler med fornybar fjernvarme. Vekst innenfor avfallshåndtering og karbonfangstprosjektet vårt på Klemetsrud er også viktige prosjekter for vårt felles klima og oppnåelsen av Oslos klimamål.

Hva er den største utfordringen fornybarnæringen står overfor?

Den største utfordringen som fornybarnæringen står overfor er å sørge for at Norge har et konkurransedyktig næringsliv over tid. Det betyr at vi må ha et fornybart solid kraftsystem, som ikke koster for mye. Det betyr også at vi må være gode på energifleksibilitet og samspill mellom kraftnett og fjernvarmenett i Norge. På den måten vil energisystemet totalt sett blir så sikkert, billig og fornybart som mulig. 

Les mer om Fortum Oslo Varme her

Hva er du mest stolt av å ha fått til de siste årene?

Jeg er mest stolt av den jobben vi har gjort sammen i Fortum Oslo Varme. Vi er en veldig dyktig gjeng som har gjort store endringer på ett år. Vi har gått fra å være to selskaper til å bli ett. Fra norske selskaper til å bli internasjonale. Organisasjonen har gjort en fantastisk jobb, og jeg er stolt av at vi sammen har klart å bygge Fortum Oslo Varme som et selskap i vekst - så raskt.

Hvordan ser kraftmarkedet ut om 10 år?

Jeg tror det er enda mer internasjonalt enn i dag, fordi samarbeid på tvers er helt avgjørende for å nå klimamålene. Det er et enda tettere samarbeid både i Norden og Europa, og vi har fått standardisering på tvers av landegrensene. Det er vi helt avhengig av for å få til et effektivt kraftmarked med flyt på tvers, spesielt når det blir mer vind og sol. Vi tror på mer bruk av omgivelsesvarme og energigjenvinning. Vi vil se lagring av strøm og termisk energi, og den sirkulære økonomien er en tydelig del av energimarkedet.

Tre kjappe

Din favoritthobby? Å heie på Mjøndalen er det morsomste jeg gjør!

Beste boken du har lest? Jeg leser fryktelig lite bøker, men jeg er glad i selvbiografier. Bjørn Kjos har en imponerende historie.

Ditt største forbilde? Barack Obama er en bra fyr, og jeg skulle ønske han fortsatt var president.

Hvorfor er dere medlem i Energi Norge?

Energi Norge gjør en viktig samlende jobb for at kraftbransjen skal ha gode rammevilkår. Men også fordi Energi Norge er et viktig treffpunkt for oss som varme- og kjøleselskap for å samarbeide med kraftselskapene. Samspillet mellom fjernvarme- og kjølesystemer og kraftsystemet er avgjørende, derfor er det viktig å møte hverandre for å finne løsninger for dette samspillet.

Hva ville du gjort hvis du var energiminister for en dag?

Da ville jeg sørget for at det blir karbonfangst på Klemetsrud. Det er veldig viktig for klima og jeg mener det er viktig for næringsutvikling. Også ville jeg sørget for å møte Ola Elvestuen og Monica Mæland slik at vi hadde fått satt klimamerkeordningen og satt ned en byggeteknisk forskrift med høye krav til vannbåren varme.