Energi Norge

Innhold

Nye medlemmer i Utvalg for sluttbrukermarked

Nyhet, Strømmarked, Medlemskap og fordeler

Publisert

To menn klippet sammen i ett bilde. foto

Konserndirektør marked Jan Vidar Thoresen i Glitre Energi Strøm og managing director Espen Fjeld i Energi Salg Norge er nye medlemmer i Energi Norges utvalg for sluttbrukermarked. Foto: Glitre Energi og Energi Salg Norge

Energi Salg Norge og Glitre Energi Strøm har takket ja til å bli en del av Utvalg for sluttbrukermarked. Utvalget bistår Energi Norges arbeid med å fremme næringspolitiske fellesinteresser innenfor virksomhetsområdet sluttbrukermarked.

Det finnes seks utvalg i Energi Norge; Utvalg for nett (UN), Utvalg for forskning og teknologi (UFT), Arbeidsgiverpolitisk utvalg (APU), Utvalg for produksjon, energi- og klimapolitikk (PEK), Utvalg for små og mellomstore bedrifter (USMB) og Utvalg for sluttbrukermarked (USB). Utvalgene skal gi råd til Energi Norge om strategiske veivalg og prioriteringer knyttet til de viktigste næringspolitiske sakene som vedrører aktørenes interesser.

Rendyrker utvalget

Utvalg for sluttbrukermarked har lenge bestått av både strømleverandører og nettselskap. I tillegg har nettselskapene en stund hatt et eget utvalg, og nå er det vedtatt at Utvalg for sluttbrukermarked kun skal bestå av strømleverandører og markedsaktører.

I den anledning har utvalget fått to nye medlemmer, managing director Espen Fjeld i Energi Salg Norge og konserndirektør marked Jan Vidar Thoresen i Glitre Energi Strøm. Energi Norge ønsker dem hjertelig velkommen i utvalget.

Utvalget består fra før av aktører fra Fortum Markets, LOS, Helgeland Kraft, Lyse Energisalg, Polar Kraft, Ishavskraft, NTE Marked, Fjordkraft og Innlandskraft (Eidsiva Marked og Gudbrandsdal Energi).

Utvalgets prioriterte saker og temaer for 2019:
  • Elhub
  • Énfakturamodellen
  • Opprinnelsesgarantiordningen
  • Markedsdesign og roller
  • Rammevilkår og like konkurransevilkår
  • Fornybar og fullelektrisk (Energi Norges visjon)
  • Aggregatorrollen

Det første utvalgsmøtet etter sommeren er den 19. september på halen av Energi Norges strategisamling som foregår den 18. og 19. september på Scandic Oslo Airport.

Les mer om utvalget her.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: